Sökning: "Mattias Strandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Mattias Strandberg.

 1. 1. Kombinerad uppvärmning av fastighet och kylning av isplan : Fallstudie med termisk analys av Innertavle bygdegård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mattias Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Geotermisk energi; Bergvärme; Markvärme; Energisystem; Värmepump; Isplan; Uppvärmning; Kylning; Borrhålslängd; Markvärmesimulering;

  Sammanfattning : Med en ökande energiåtgång i världen krävs en omställning av energisystemet, med energieffektiva lösningar så att all energi används till sin fulla potential. Urbaniseringen har inneburit ett fokus på städer med stora system för samproduktion, menäven i mindre samhällen är hållbara energilösningar en viktig del i samhällsplaneringen. LÄS MER

 2. 2. Portfolio Optimization with NonLinear Instruments

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Mattias Strandberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Gotik i svensk fantastik : Gotiska drag i Middagsmörker, Udda verklighet och Cirkeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Marie Metso; [2016]
  Nyckelord :Gotik; skräckromantik; fantastik; fantasy; urban fantasy; nutidsfantasy; genreteori; Middagsmörker; Charlotte Cederlund; Cirkeln; Mats Strandberg; Sara Bergmark Elfgren; Udda verklighet; Nene Ormes;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ur ett genreteoretiskt och komparativt perspektiv med hjälp av metoden närläsning undersöka vilka av gotikens genrekonventioner som förekommer i svensk urban fantasy.Romanerna som analyseras är Nene Ormes Udda verklighet (2010), Mats Strandbergs och Sara Bergmark Elfgrens Cirkeln (2011), samt Charlotte Cederlunds Middagsmörker (2016). LÄS MER

 4. 4. Tjänstekvalité – Ett möte mellan förväntningar och prestationer : En studie inom frisörbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mikaela Lindevall; Mattias Strandberg; [2015]
  Nyckelord :SERVQUAL; tjänstekvalité; Gap-modellen; förväntningar; tjänster;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att skapa förståelse för vad företag gör för att uppfylla kunders förväntningar och genom modellen SERVQUAL mäta hur väl de uppfyller dessa förväntningar. Metod: Studien tillämpar en flermetodsforskning för att skapa förståelse för ämnet och uppnå sitt syfte. LÄS MER

 5. 5. Webbsäkerhet och vanliga brister : kunskapsläget bland utvecklare

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Jane Strandberg; Mattias Lyckne; [2014]
  Nyckelord :web; security; web security; sql injections; xss; csrf; säkerhet; webbsäkerhet;

  Sammanfattning : This bachelor thesis looks at developers knowledge about web security both regarding their own view on their knowledge and their actual knowledge about vulnerabilities and how you mitigate against them. Web developers knowledge regarding web security are becoming more and more important as more applications and services moves to the web and more and more items become connected to the internet. LÄS MER