Sökning: "Mattias Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Mattias Svensson.

 1. 1. Vilka redovisningsmanipulerar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Svensson; Hampus Persson; Sara Al-Zubeidi; Samuel Bengt Olof Hermelin; [2021]
  Nyckelord :Accrual-based earnings management; corporate governance; financial position; lawsystem; positive accounting theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study aims to expand the understanding of corporate governance's impact on earnings management linked to companies' financial position and size. The study is based on a deductive approach through three hypothesis formulations. LÄS MER

 2. 2. TVÅNG INOM LSS En kvalitativ intervjustudie om stödassistenters upplevelser och erfarenheter av tvång på LSS-boende

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mattias Svensson; Viktor Hansson; [2020-01-23]
  Nyckelord :stödassistenter; LSS-boende; nedsatt beslutsförmåga; tvång och begränsningar; regelverk;

  Sammanfattning : Tvång och begränsningar är en del av vardagen i många olika vård och omsorgsverksamheter, samtidigt som det saknar lagligt stöd annat än vid enskilda ingripanden när en brukare är i akut fara. Vi har intervjuat sex stödassistenter från ett LSS-boende för att utveckla en bättre förståelse om varför de använder tvång i sin verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Simulating Low Frequency Reverberation in Rooms

  Master-uppsats, KTH/Marcus Wallenberg Laboratoriet MWL

  Författare :Mattias Svensson; [2020]
  Nyckelord :Low frequencies; Room acoustics; Finite Difference Time Domain method; FDTD.; Rumsakustik; låga frekvenser; Finite Difference Time Domain metoden; FDTD.;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to make a practical tool for low frequency analysis in room acoustics.The need arises from Acad’s experience that their results from simulations using raytracing software deviate in the lower frequencies when compared to field measurements inrooms. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet i samhällsplaneringen Möjligheter & hinder

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mattias Hemmingsson; Cassandra Svensson; [2019]
  Nyckelord :Folkhälsa; fysisk planering; förtätning; aktiv transport; walkability; sprawl;

  Sammanfattning : Det största folkhälsoproblemet idag är ökningen av övervikt och fetma med de följdsjukdomar det för med sig som högt blodtryck, cancer, diabetes typ 2 och astma. Främst beror denna ökning på vår alltmer stillasittande vardag med brist på fysisk aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Arbetspendling vid LM Ericsson år 1949 och 2019

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mattias Svensson; [2019]
  Nyckelord :Ericsson; arbetspendling; färdmedel; Kontakten;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka hur en grupp anställda vid Ericsson i Kista pendlar till arbetet, hur långt avståndet är till arbetet och hur lång tid det skulle ta att cykla. Insamlade data kommer sedan att jämföras med svaren från undersökningen år 1949. LÄS MER