Sökning: "Mattias Ulmstedt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mattias Ulmstedt.

 1. 1. GPU Accelerated Ray-tracing for Simulating Sound Propagation in Water

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorteknik; Linköpings universitet/Datorteknik

  Författare :Mattias Ulmstedt; Joacim Stålberg; [2019]
  Nyckelord :ray-tracing; ray acoustics; sound propagation; underwater; simulation; turing architecture; RT cores; ray-tracing cores;

  Sammanfattning : The propagation paths of sound in water can be somewhat complicated due to the fact that the sound speed in water varies with properties such as water temperature and pressure, which has the effect of curving the propagation paths. This thesis shows how sound propagation in water can be simulated using a ray-tracing based approach on a GPU using Nvidia’s OptiX ray-tracing engine. LÄS MER

 2. 2. Snowy : Visualisering av SNOMED CT:s data

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Carl Brage; Simon Hadenius; Daniel Johansson; Billy Krig; Simon Lindblad; Emil Nilsson; Joacim Stålberg; Mattias Ulmstedt; [2016]
  Nyckelord :SNOMED CT; D3; SNOMED CT; D3;

  Sammanfattning : Detta dokument beskriver ett kandidatexamensarbete som genomförts av åtta civilingenjörsstudenter från Linköpings universitet. Examensarbetet bestod av att utveckla en webbapplikation för att möjliggöra navigation och visualisering av element ur den medicinska databasen SNOMED CT samt deras relationer. LÄS MER