Sökning: "Mattias Urban"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Mattias Urban.

 1. 1. Bevarande som mål och strategi för att motverka gentrifiering : En fallstudie av utvecklingen i Sofielunds verksamhetsområde

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Mattias Csanady Widlund; Gustaf Bofält; [2021]
  Nyckelord :Gentrifiering; BID; Urban förnyelse; låga hyror; governance; kultur; autenticitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker möjligheter och risker med att bedriva urban förnyelse vars intention är en utveckling som bygger på ett bevarande. Vår forskning bygger på en fallstudie av Sofielunds verksamhetsområde, en områdestyp bestående av verksamheter och industri i en central del av staden. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av en teknisk lösning för att minska risken för översvämning i lågstråk i en urban miljö vid större nederbörd

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Björn Olsenius; Mattias Tornell; [2021]
  Nyckelord :Methods to solve storm drainage; surface water; urban planning.; Dagvattenlösningar; nederbörd; skyfall; stadsmiljö; urban miljö; översvämningsrisk.;

  Sammanfattning : Syfte: I många städer finns områden som ligger lägre än omgivande terräng (lågstråk). I dessa lågstråk finns det stor risk att dagvatten ansamlas vid skyfall och medför över-svämningar och skador på byggnader och anläggningar. LÄS MER

 3. 3. Språkförskolan : En jämförelse mellan CAV- och VAV-system

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mattias Lundberg; [2019]
  Nyckelord :IDA ICE; ventilation; energi; simulering; byggnad; förskola; AutoCAD; Tyréns; språkförskolan;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks lönsamheten och energibesparingen av att byta ut befintligt CAV-system mot ett VAV-system i Språkförskolan som är belägen i Umeå på Marielund/Olofsdal området. Projektet utförs i samarbete med Tyréns i Umeå som är ett konsultföretag och ett av de ledande företagen inom samhällsbyggnad i Sverige. LÄS MER

 4. 4. BYGGTRAFIK OCH LOGISTIK : Förslag på logistiklösningar vid nybyggnation av resecentrum i Västerås

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Joel Olofsson; Mattias Eriksson; [2019]
  Nyckelord :infrastruktur; resecentrum; logistik; byggtrafik; logistiklösningar; CLC; just in time; tredjepartslogistik;

  Sammanfattning : To take advantage of all buildable ground in city and exploit already existing infrastructure for a more efficient society high demands are therefore placed on logistics around large construction projects. Travel center in Västerås will be raised in the same place as existing buildning, while the business will be operational during the construction and the goal with the project work is to identify and present logistic solutions and evaluate, compare and adapt these to new travel center in Västerås. LÄS MER

 5. 5. Information och kommunikation inför tätortsnära avverkning i Västerås

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Mattias Zettergren; [2019]
  Nyckelord :Närboende; Mellanskog; Västerås stad;

  Sammanfattning : Forest management and harvesting in urban areas sometimes evoke negative feelings among the public. When Västerås City carried out an extensive thinning of 70 hectares and a final harvesting of two hectares in the district of Gryta in late winter 2018, criticism was directed against Västerås city but also against Mellanskog which carried out the forest operations. LÄS MER