Sökning: "Mattias Wahman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mattias Wahman.

 1. 1. Kryptovalutors betydelse i framtida portföljer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tobias Frisell; Mattias Wahman; [2020-10-12]
  Nyckelord :Cryptocurrency; Bitcoin; Bloomberg Galaxy Crypto Index; Portfolio optimization; Monte-Carlo simulation; Sharpe Ratio; Diversification;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine whether cryptocurrencies should be included in future investment portfolios or not. This thesis not only focuses on Bitcoin, but also uses the Bloomberg Galaxy Crypto Index to represent the cryptocurrency market as a whole. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att främja fysiskaktivitet hos barn och ungdomar med övervikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mattias Kaspersson; Linda Wahman; [2015]
  Nyckelord :Barn och ungdomar; fysisk aktivitet; motiverande samtal;

  Sammanfattning : Övervikt hos barn och ungdomar är ett globalt problem i dagens samhälle. Fysisk aktivitet är en av de viktigaste åtgärderna för att kunna förebygga och minska övervikt. Övervikt som drabbar barn och ungdomar kan öka risken att senare i livet drabbas av kroniska sjukdomar och ge ett minskat välbefinnande. LÄS MER