Sökning: "Mattias Winslow"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mattias Winslow.

 1. 1. Taylor och Fayol i praktiken : Vilken kompetens efterfrågas vid chefsrekrytering?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Mattias Löttiger; Rickard Fagerudd; [2012]
  Nyckelord :Taylorism; Fayolism; Headhunting; Executive Search; Competence; Karin Holmblad Brunsson; Frederick Winslow Taylor; Henri Fayol; Taylorism; Fayolism; Headhunting; Executive Search; Kompetens; Chefsrekrytering; Karin Holmblad Brunsson; Frederick Winslow Taylor; Henri Fayol;

  Sammanfattning : Bakgrund: Karin Holmblad Brunsson, forskare på Uppsala Universitet, har genom sin forskning tolkat Frederick W. Taylor och Henri Fayols forskning inom management med den slutsatsen att det finns ett gap mellan teori och praktik. LÄS MER

 2. 2. Being the media : decentraliseringen av nyhetsproduktionen och dess effekter på tidningsjournalisters informationsbeteende

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Mats Tenngart; Mattias Winslow; [2006]
  Nyckelord :nyhetsförmedling på Internet; elektronisk publicering; journalister; informationsbeteende; informationssökning; online journalism; amateur journalism; information seeking behaviour; Documentation; information; library science; archivistics; Arkiv- och bibliotekskunskap; dokumentation; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Internet provides the common user with a variety of both traditional and non-traditional news sources, and a vast range of possibilities to contribute to the flow of information. By their participation in the production of information ordinary citizens can sometimes function as non-traditional news sources them selves and reach a potentially unlimited audience. LÄS MER