Sökning: "Matts Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Matts Andersson.

 1. 1. Vad betyder tillgänglighet i tjänstesektorn? En empirisk undersökning av bankkunders uppfattningar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Veronica Bjurhult; Mimmie Andersson; [2013]
  Nyckelord :Tillgänglighet; kundrelationer; bank; tjänstesektorn; teknologi; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Vad betyder tillgänglighet i tjänstesektorn? Empirisk undersökning av bankkunders uppfattningar Seminariedatum: 2013-05-30 Kurs: FEKN90 Examensarbete på Civilekonom-programmet, 30 HP Författare: Mimmie Andersson och Veronica Bjurhult Handledare: Matts Kärreman Fem nyckelord: Tillgänglighet, kundrelationer, bank, tjänstesektorn, teknologi Syfte: Utforska betydelsen av tillgänglighet i banksektorn och delvis applicera våra slutsatser på tjänstesektorn. Metod: Vi har använt oss av en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning med ett slumpmässigt urval. LÄS MER

 2. 2. Alla minns en bra historia - En studie om användandet av corporate storytelling internt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Ann Svensson; Maria Andersson; [2009]
  Nyckelord :Corporate storytelling; Intern marknadsföring; kommunikationsverktyg; företagskultur;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och en deskriptiv fallstudie av tre företag få ökad förståelse för hur kommunikations- och marknadsföringsverktyget storytelling används i svenska företag. Syftet är även att identifiera vilka effekter verktyget kan ge och studera hur storytelling kan påverka företagskulturen. LÄS MER

 3. 3. Friluftslivet i Utemagasinet "Ute eller inne" : en kvantitativ studie om bilden av friluftslivet i Utemagasinet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Matts Andersson; [2008]
  Nyckelord :Friluftsliv;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningSyftet med denna uppsats är att undersöka den bild som tidskriften Utemagasinets gett oss av friluftsliv från 1990 till 2008. Frågeställningarna som jag arbetar efter är:1. Vilka friluftslivsaktiviteter rapporterar Utemagasinet om i sin tidskrift och har det skett någon förändring mellan 1990 och 2008?2. LÄS MER

 4. 4. Insatspersonalens initiala datainsamling i samband med olycksundersökning - enligt lag om skydd mot olyckor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Matts Risberg Andersson; Magnus Lundqvist; [2006]
  Nyckelord :Datainsamling; olycksundersökning; räddningsledare; metod för datainsamling.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report intends to present a working method for the collection of data, which an incident commander can use at the scene of the accident during the rescue. This method contains both a general line of thought, as well as the use of different aids, with the purpose of facilitating the collecting of data. LÄS MER

 5. 5. Real Estate Appraisal : A Study of Real Estate Appraisers in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Fredrik Andersson; Robert Landberg; [2005]
  Nyckelord :Real Estate; Property; Valuation; Appraisal; Valuer; Appraiser;

  Sammanfattning : Problem: Problemet som legat till grund för intresset och inriktningen med denna magisteruppsats är då tidigare kontorsfastigheten Skatteskrapan skulle byta ägare och användningsområde. En planerad ombyggnad ställde till problem med avseende på uppskattningen av ombyggnadskostnader. I slutändan handlar problemet om ett värderingsproblem. LÄS MER