Sökning: "Matts Nylander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matts Nylander.

  1. 1. Brandteknisk riskvärdering av Färjeterminalen Kapellskärs Hamn, Norrtälje

    L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

    Författare :Magnus Lundqvist; Mikael Nylander; Matts Risberg Andersson; Mårten Wiberg; [2004]
    Nyckelord :Utrymning; brandscenario; brandgas; kritiska förhållanden; CFAST; SIMULEX; simuleringar; brandlarmssystem; Bfkca; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : The purpose of this project was to evaluate the fire safety of the ferryterminal in Kapellskär, Norrtälje. The whole project has been carried out as a part of the students’ education. The most important part of the evaluation has been the safety of the occupants in case of fire. LÄS MER