Sökning: "Maturity model"

Visar resultat 1 - 5 av 259 uppsatser innehållade orden Maturity model.

 1. 1. Social Impact Bonds in Sweden: Structural and operational impediments from experts’ perspectives

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jonathan Good; Mattias Juhlin; [2020-07-23]
  Nyckelord :Social Impact Bonds; SIB; Social Finance; Social Entrepreneurship; Pay for Success; Social Impact Investment;

  Sammanfattning : Background and PurposeSocial Impact Bonds has recently received attention in Sweden as a new financing model thatmight enable increased efficiency and innovation within public service provision. As a financingmodel, Social Impact Bonds’ outcome-based structure, allows increased service provisionmeasuring, enabling increased transparency and new thoughts and practices to be put in place inareas of the social services where problems are prevailing. LÄS MER

 2. 2. Strategi för hållbar utveckling på Åkerströms Björbo AB

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Amanda Friberg; Vendela Notlöv; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den växande medvetenheten om behov av hållbar utveckling har väckt intresse hos små och medelstora företag att göra ändring i sin verksamhet. Syftet med rapporten är att undersöka hur ett medelstort företag är förberett med att upprätta ett hållbarhetsarbete med avseende på företagets nuläge, samt undersöka vilka fördelar arbetet med hållbar utveckling ger företaget. LÄS MER

 3. 3. Customized Processor Design for 5G Data Link Layer Processing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Patric Wargéus; Lukas Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore the workflow related to designing an application specific instruction-set processor (ASIP). An ASIP is a processor similar to a hardware accelerator (HAC) in terms of performance and efficiency, but containing elements of general purpose processors (GPPs) when it comes to programmability and flexibility. LÄS MER

 4. 4. Upphandling i e-arkivens värld : en skissering av en digital mognadsmodell för att underlätta upphandling av e-arkiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Laura Petrusinski-Tolstoy; Lovisa Rosengren; [2020]
  Nyckelord :ABM; ABMM34; arkivvetenskap; digital mognad; digitalt bevarande; e-arkiv; långtidsbevarande; mognadsmodell; OAIS; offentlig upphandling; upphandling.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In the field of digital preservation there are several identified risks and problem areas. Meanwhile more and more digital information is being created as we are amidst of what is being called a digital revolution. LÄS MER

 5. 5. A Study Evaluating the Liquidity Risk for Non-Maturity Deposits at a Swedish Niche Bank

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Markus Hilmersson; [2020]
  Nyckelord :Financial mathematics; time series analysis; risk management; risk analysis; non-maturing deposits; SARIMA; SARIMAX; BCBS; IRRBB; Finansiell matematik; tidsserieanalys; riskhantering; riskanalys; Icke-tidsbunden inlåning; SARIMA; SARIMAX; BCBS; IRRBB;

  Sammanfattning : Since the 2008 financial crisis, the interest for the subject area of modelling non-maturity deposits has been growing quickly. The area has been widely analysed from the perspective of a traditional bank where customers foremost have transactional and salary deposits. However, in recent year the Swedish banking sector has become more digitized. LÄS MER