Sökning: "Matz From"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Matz From.

 1. 1. XRF-as a tool for monitoring of biocide load in boatyards : Case study on two boatyards in Lake Mälaren

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

  Författare :Matz Norling; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to assess the suitability of a special application to a Field Portable, handheld X-Ray Fluorescence (FPXRF) analyzer for monitoring of boatyards with focus on biocide load on boat hulls. In addition, the instrument was used for investigating the spatial distribution of contaminants in soil and sediments. LÄS MER

 2. 2. Hantering, sårbarheter & anpassning till ett föränderligt klimat i Lunds kommun

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Emelie Widerberg; [2015]
  Nyckelord :klimatanpassning; Lunds kommun; regn; vind; snö och kyla; värme och torka; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Cities over time have become more prone to climate related risks and there is a consensus regarding a need to adapt to climate change. The vulnerabilities to weather events are different in every city and depend on preconditions i.e. exposure and management of risks. LÄS MER

 3. 3. Study of Convolution Algorithms using CPU and Graphics Hardware

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Matz Johansson Bergström; [2013-10-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis we evaluate different two-dimensional image convolution algorithms using FastFourier Transform (FFT) libraries on the CPU and on the graphics hardware, using ComputeUnified Device Architecture (CUDA).The final product is used in VISSLA (VISualisation tool for Simulation of Light scatteringand Aberrations), a software written in Matlab. LÄS MER

 4. 4. Märstaån – ett vattenlandskap : Är våtmarker och dammar vägen framåt?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Författare :Matz Norling; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The overall aim is to examine how the European Union Water Framework Directive has affected the local water management in the catchment Märstaån situated in the eastern part of the lake Mälaren river basin, Sweden. The first part of the study gives an historical overview of the area with focus on how the old agricultural landscape was handling the nutrient load from farming activities by means of different kinds of wetlands. LÄS MER

 5. 5. Länken mellan plåga och lycka : En kvalitativ studie om sex kvinnliga barnmorskors upplevelser av mening och meningsfullhet i arbete

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Matz Bergström; [2011]
  Nyckelord :Work; meaning of work; meaningful work; needs; midwives.; Arbete; mening med arbete; meningsfullt arbete; behov; barnmorskor.;

  Sammanfattning : Lönearbete utgör en väsentlig del av de flesta människors liv. Därför är det viktigt för individen och samhället att det finns mening med arbetet, och att det upplevs som meningsfullt. Barnmorskor tillhör en yrkeskategori som upplever sitt arbete som meningsfullt. LÄS MER