Sökning: "Maud Nolskog"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maud Nolskog.

  1. 1. Förskolebarns tankar om nederbörd

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

    Författare :Maud Nolskog; [2012]
    Nyckelord :preschool; rain; snow; younger children; förskolan; regn; snö; yngre barn;

    Sammanfattning : Sammanfattning Undersökningen i denna studie handlar om förskolebarns tankar om nederbörd och olika nederbördsformer. Genom kvalitativa intervjuer visas barnens tankar kring nederbörd. I undersökningen intervjuades åtta förskolebarn i åldern tre till fem år. LÄS MER