Sökning: "Maurice André"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Maurice André.

 1. 1. Conceivable cadenza development in Haydn’s Trumpet Concerto, first movement

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Bjørn Bjerknæs-Jacobsen; [2019-04-02]
  Nyckelord :Cadenza; Franz Joseph Haydn; Trumpet Concerto; Anton Weidinger; Keyed Trumpet; Ole Edvard Antonsen; Håkan Hardenberger; Alphonse Goeyens; Ernest Hall; Harry Mortimer; George Eskdale; Adolf Holler; Helmut Wobisch; Maurice André; Johann Nepomuk Hummel;

  Sammanfattning : How do you write a first movement cadenza in the style of Joseph Haydn? Since this is the mandatory concerto for next to all trumpet auditions there are, I wanted to write my own cadenza rather than playing someone else's. This thesis will show you how I approached this question. LÄS MER

 2. 2. De andra hos Merleau-Ponty : Om fenomenologisk intersubjektivitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Max Joakim Mouritzen Jensen; [2008]
  Nyckelord :Husserl; Heidegger; Merleau-Ponty; fenomenologi; epoché; intersubjektivitet; perception; varseblivning; medvetande; tvetydighet;

  Sammanfattning : I Logische Untersuchungen formulerade Edmund Husserl sin fenomenologi – ”en filosofi som sträng vetenskap”. Fenomenologin med dess metod, epochén, skall utövas under parollen ”Till sakerna själva!” Genom att ifrågasätta invanda tankesätt skall vi sätta världen inom parentes och därigenom nå objektiv kunskap. LÄS MER

 3. 3. Mötets primat: Jaget, mötet och dess förutsättningar i moderniteten

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Niklas Westberg; [2001]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vad är ett medvetande och jag? Vad händer med den teori som fyller dessa begrepp med ett innehåll då denna förankras i en specifik livsvärld? Dessa två frågor bildar utgångspunkt för denna uppsats. Syftet är tvåfaldigt och utgörs dels av att med hjälp av George Herbert Mead och Maurice Merleau-Ponty utveckla en dialogisk teori om jagets och medvetandets genesis och dels att placera denna teori i moderniteten, för att därigenom beakta vad som händer med förutsättningarna i teorin, men också för den konkreta dialogen mellan människor - hur mötet kommer att gestaltas i moderniteten. LÄS MER