Sökning: "Maurice Merleau-Ponty"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Maurice Merleau-Ponty.

 1. 1. Den levda blicken : En fenomenologisk undersökning av blickens betydelse för mötet mellan lärare och elever

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Jennie Plate Blomberg; [2019]
  Nyckelord :gaze; phenomenology; teacher; student; Husserl; Merleau-Ponty; Foucault; Sartre; blick; fenomenologi; lärare; elev; Husserl; Merleau-Ponty; Foucault; Sartre;

  Sammanfattning : The title of this essay is: The lived gaze: a phenomenological study of the importance of gaze for the meeting between teachers and students. With a phenomenological gaze at the gaze, I examine the gaze and how it appears in the meeting between me and my high school students. LÄS MER

 2. 2. Klimatengagemang i en föränderlig värld : En etnologisk studie om den kroppsliga och tolkande förståelsen av klimatförändringar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Sara Tjellander; [2019]
  Nyckelord :Klimatengagemang; klimatförändringar; fenomenologi; hermeneutik;

  Sammanfattning : Hur begripliggör vi klimatförändringar? Vi kan varken se, ta på eller höra klimatförändringar. Ändå finns dem onekligen där. LÄS MER

 3. 3. Beyond Vision: Eyeless Writing in Virginia Woolf's The Waves

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Marie-Helen Stahl; [2019]
  Nyckelord :Modernism; Virginia Woolf; Maurice Merleau-Ponty; phenomenology; vision; eyeless writing; anti-ocularcentrism; nonanthropocentrism; body;

  Sammanfattning : In the early 20thcentury, a “crisis of ocularcentrism” arose in philosophy, replacing the Cartesian epistemological notion of a disembodied mind inspecting the object-world from the outside with an ontological and phenomenological approach to vision and being, embedding humans corporeally in a world exceeding their perceptual horizon (Jay 94). In response, modernist artists abandoned realist and naturalist techniques, rejecting mimetic representation, and experimented with new artistic forms, trying to account for the new complexity of life. LÄS MER

 4. 4. Ett hål i känseln : Om språkupplevelsens fenomenologi i Ann Jäderlunds författarskap

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Osvald Wiklander; [2019]
  Nyckelord :Ann Jäderlund; phenomenology; cognitive poetics; affect theory; George Lakoff Mark Johnson; Maurice Merleau-Ponty; Gilles Deleuze Felix Guattari; Vimpelstaden; Som en gång varit äng; Blomman och människobenet; I en cylinder i vattnet av vattengråt; Vad hjälper det en människa om hon häller rent vatten över sig i alla sina dagar;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyze and interpret a number of central works – Vimpelstaden (1985), Som en gång varit äng (1988), Blomman och människobenet (2003), I en cylinder i vattnet av vattengråt (2005) and Vad hjälper det en människa om hon häller rent vatten över sig i alla sina dagar (2009) – by the Swedish poet Ann Jäderlund (1955-) in the context of phenomenology and affect theory. The analysis consists of three chapters and proceeds chronologically with technical scrutinies of separate phases of Jäderlund’s œuvre – from the aphasic-like treatment of established phraseologies in Vimpelstaden and frozen expressions of the botanical discourse in Som en gång varit äng, to the uncanny focus on perceptual patterns as such in her later works. LÄS MER

 5. 5. Aesthetic Experiences and the Miracle of Action : On the Radical Possibility of Art in Teaching and Learning

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Estetiska lärprocesserSödertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Petra Lundberg Bouquelon; [2019]
  Nyckelord :aesthetic experience; aesthetic learning; teaching; phenomenology; clown knowledge; not-knowing; unlearning; space for action; homo faber; sustainable teaching; constructive alignment; NPM.; estetisk erfarenhet; estetiska lärprocesser; undervisning; fenomenologi; clownens kunskap; icke-vetande; av-lärande; handlingsutrymme; homo faber; hållbar undervisning; konstruktiv länkning; new public management;

  Sammanfattning : This master essay starts with the author having an encounter with two 14-years old boys who claim that they are Nazis. In a school project where the pupils made films about norms in the society they made a film with a clearly racist and homophobic message. LÄS MER