Sökning: "Maurice Merleau-Ponty"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Maurice Merleau-Ponty.

 1. 1. Beyond Vision: Eyeless Writing in Virginia Woolf's The Waves

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Marie-Helen Stahl; [2019]
  Nyckelord :Modernism; Virginia Woolf; Maurice Merleau-Ponty; phenomenology; vision; eyeless writing; anti-ocularcentrism; nonanthropocentrism; body;

  Sammanfattning : In the early 20thcentury, a “crisis of ocularcentrism” arose in philosophy, replacing the Cartesian epistemological notion of a disembodied mind inspecting the object-world from the outside with an ontological and phenomenological approach to vision and being, embedding humans corporeally in a world exceeding their perceptual horizon (Jay 94). In response, modernist artists abandoned realist and naturalist techniques, rejecting mimetic representation, and experimented with new artistic forms, trying to account for the new complexity of life. LÄS MER

 2. 2. Ett hål i känseln : Om språkupplevelsens fenomenologi i Ann Jäderlunds författarskap

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Osvald Wiklander; [2019]
  Nyckelord :Ann Jäderlund; phenomenology; cognitive poetics; affect theory; George Lakoff Mark Johnson; Maurice Merleau-Ponty; Gilles Deleuze Felix Guattari; Vimpelstaden; Som en gång varit äng; Blomman och människobenet; I en cylinder i vattnet av vattengråt; Vad hjälper det en människa om hon häller rent vatten över sig i alla sina dagar;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyze and interpret a number of central works – Vimpelstaden (1985), Som en gång varit äng (1988), Blomman och människobenet (2003), I en cylinder i vattnet av vattengråt (2005) and Vad hjälper det en människa om hon häller rent vatten över sig i alla sina dagar (2009) – by the Swedish poet Ann Jäderlund (1955-) in the context of phenomenology and affect theory. The analysis consists of three chapters and proceeds chronologically with technical scrutinies of separate phases of Jäderlund’s œuvre – from the aphasic-like treatment of established phraseologies in Vimpelstaden and frozen expressions of the botanical discourse in Som en gång varit äng, to the uncanny focus on perceptual patterns as such in her later works. LÄS MER

 3. 3. Hellre än bra: Kroppen och rummet - individens upplevelse av karaokesituationen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Cecilia Lindholm; [2018]
  Nyckelord :karaoke; atmosphere; group; individual; direction; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is an ethnological study of the experience of participating in karaoke nights at a particular karaoke bar in a larger city in the south of Sweden. It aims to examine the experienced atmosphere as it is spoken of as a feeling of joy and of being welcomed inside the karaoke bar. LÄS MER

 4. 4. Subjektiva rumsligheter i ljudkonst : En studie av tre samtida ljudinstallationer

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Estetik

  Författare :Louise Nilsson; [2018]
  Nyckelord :ljudkonst; rumslighet; subjekt;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how subjective spaces are created and experienced in the installations Whispering Wall III (2010), Sound Forest (2011) and The Forty Part Motet (2001). These three contemporary sound installations are examined through the theoretical perspectives of Maurice Merleau-Ponty, based on his work The phenomenology of perception. LÄS MER

 5. 5. Karaktärers fenomenologiska förhållningssätt : En uppsats om karaktärers inre och yttre samspel i omvärlden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Nicolina Linnea Mounzer; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats beskriver hur karaktärers förhållningssätt kan se ut utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Med hjälp av Terrence Malicks främsta filmer The Thin Red Line, The Tree of Life och Knight of Cups kommer karaktärernas förhållningssätt till externa objekt och situationer att undersökas, detta genom det icke-kronologiska berättandet, karaktärers relation till objekt och karaktärers inre som speglas i det yttre. LÄS MER