Sökning: "Mauritz David"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mauritz David.

 1. 1. Ansvar för att skapa hållbarhet : en begreppsanalys av ansvar i den svenska modeindustrins hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Imelda Bengmark; [2018]
  Nyckelord :Ansvar; näringslivet; hållbarhetsrapporter; begreppsanalys; hållbarhet; modeindustrin; Social Sciences;

  Sammanfattning : Min uppsats ’’Ansvar för att skapa hållbarhet – en begreppsanalys av ansvar i den svenska modeindustrins hållbarhetsredovisningar’’, undersöker Hennes & Mauritz och Filippa Ks syn på begreppet ansvar i deras hållbarhetsredovisningar före och efter de globala målen för hållbar utveckling. Syftet med studien är att synliggöra om företagens syn på ansvar har förändrats sedan världssamfundet ställer större krav på näringslivet att bistå arbetet för att nå de globala målen innan år 2030. LÄS MER

 2. 2. Företags förmåga att projektera förtroende med hjälp av kvalitetssystem typ ISO 9000 - en fallstudie av två företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Faasth; Angela Mauritz; Roland Tomicic; Christine Zäll; [2004]
  Nyckelord :trovärdighet; standarder; ISO 9000-certifiering; Förtroende; etik; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att redogöra för om företag idag kan få förtroendet från sina kunder att tillta genom att de inför en kvalitetscertifiering t.ex. en ISO 9000-standard. Vi har även försökt att tolka vad som mer kan ha påverkan vid en kunds förtroendebedömning av företag. LÄS MER