Sökning: "Maus"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Maus.

 1. 1. MAUS en serieanalys : Grafiska romaners och mikrohistorians potential i pedagogisk verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Nehman Karam; [2018]
  Nyckelord :History didactics; Comics; Holocaust; Maus; Spiegelman; Microhistory; Scholz.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to conduct an analysis of the graphic novel Maus by Art Spiegelman. The analysis is focused on the form of the graphical novel, the history that is conveyed and how that history is conveyed. I will present a series of previous studies made around comics, their form, and use in school. LÄS MER

 2. 2. Remembering Ideological Identities : Transference of Holocaust Memory through Artistic Expressions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Tania Norell; [2014]
  Nyckelord :Carl Michael von Hausswolff´s “Memory Works”; Ethics of Care; transference; Art Spiegelman´s Maus: A Survivors Tale; Holocaust Memory; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : We are rushing into an era where there will be no more witnesses to carry on the conversation about what happened during the Holocaust, but that does not mean there will be a lack of facts. The issues are rather how to remember, who is to remember what, and even why remember such atrocities at all. LÄS MER

 3. 3. Brittisk bekämpning av Mau Mau : hade fransk upprorsbekämpningsteori fungerat?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Philip Jakobsson; [2014]
  Nyckelord :Galula; COIN; Mau Mau; Kenya; McCormick; Uppror; Irreguljär; Counterinsurgency; Upprorsbekämpning;

  Sammanfattning : Mau Mau var en illegal upprorsmakande organisation i Kenya, sprungen ur det Afrika främjande partiet Kenya African Union under mitten av 1900-talet då Kenya var en brittisk koloni. Mau Maus anhängare kom från den etniskt kenyanska folkgruppen kikuyu som medelst våld ville uppnå målet att skapa ett kikuyukontrollerat Kenya fritt från vita européer. LÄS MER

 4. 4. Att sätta handtag på seriens språk : Hur en semiotisk serieanalys av två grafiska romaner kan utveckla elevers lässtrategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Östebo; Magdalena Ek; [2013]
  Nyckelord :serie; grafisk roman; seriealbum; serieanalys; semiotik; lässtrategi; didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka serier som en adekvat bärare av kunskap och därför ett möjligt didaktiskt instrument för att utveckla elevers lässtrategier i svenskämnet på högstadiet. Uppsatsen redogör för seriens definition och samhälleliga status samt möjligheter kopplade till genrens plats i skolan. LÄS MER

 5. 5. Under radarn : En diskursanalys av makt, motstånd och identiteter i serier om migration

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Caroline Nauckhoff; [2011]
  Nyckelord :Serier; makt; motstånd; identitet; migration; etnologi; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att med hjälp av diskursanalys granska hur makt, motstånd och identiteter skildras i de seriösa serieböckerna Persepolis av Marjane Satrapi, An Arab in America av Toufic El Rassi samt Maus av Art Spiegelman, som alla på ett eller annat sätt handlar om migration. Jag använder teorier som Michel Foucault och Chandra Talpade Mohanty har lagt fram och också litteratur om diskursanalys. LÄS MER