Sökning: "Maus"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Maus.

 1. 1. "Spara på dom djävla flingorna åt Hitler ifall han skulle komma tillbaka!" : En ideologikritisk analys av serieromanen Maus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Mattias Almstedt; Gabriella Gren; [2019]
  Nyckelord :Uttrycksformer; serieroman;

  Sammanfattning : Bakgrund. I årskurserna 7–9 ska eleverna arbeta med olika texter samt olika estetiska uttrycksformer. I detta examensarbete ska en serieroman analyseras utifrån Kukkonens (2013) analysverktyg med ett ideologikritiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. ”Hej, hej, tjena, please” : En kvalitativ intervjustudie om levd erfarenhet av tiggeri på Stockholm gator.

  Master-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Anna Carlsson; [2018]
  Nyckelord :tiggeri; mänskliga rättigheter; socialt utsatta EU-medborgare; välmående; gåvoutbyte; social interaktion;

  Sammanfattning : Antalet fattiga EU-medborgare som tigger för att förbättra sin ekonomiska situation har ökat de senaste åren och är idag en del av den svenska gatubilden. Socialt utsatta EU-medborgare som i och med den fria rörligheten inom unionen tillfälligt lämnar sina hemländer i hopp om ett bättre liv. LÄS MER

 3. 3. MAUS en serieanalys : Grafiska romaners och mikrohistorians potential i pedagogisk verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Nehman Karam; [2018]
  Nyckelord :History didactics; Comics; Holocaust; Maus; Spiegelman; Microhistory; Scholz.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to conduct an analysis of the graphic novel Maus by Art Spiegelman. The analysis is focused on the form of the graphical novel, the history that is conveyed and how that history is conveyed. I will present a series of previous studies made around comics, their form, and use in school. LÄS MER

 4. 4. Remembering Ideological Identities : Transference of Holocaust Memory through Artistic Expressions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Tania Norell; [2014]
  Nyckelord :Carl Michael von Hausswolff´s “Memory Works”; Ethics of Care; transference; Art Spiegelman´s Maus: A Survivors Tale; Holocaust Memory; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : We are rushing into an era where there will be no more witnesses to carry on the conversation about what happened during the Holocaust, but that does not mean there will be a lack of facts. The issues are rather how to remember, who is to remember what, and even why remember such atrocities at all. LÄS MER

 5. 5. Brittisk bekämpning av Mau Mau : hade fransk upprorsbekämpningsteori fungerat?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Philip Jakobsson; [2014]
  Nyckelord :Galula; COIN; Mau Mau; Kenya; McCormick; Uppror; Irreguljär; Counterinsurgency; Upprorsbekämpning;

  Sammanfattning : Mau Mau var en illegal upprorsmakande organisation i Kenya, sprungen ur det Afrika främjande partiet Kenya African Union under mitten av 1900-talet då Kenya var en brittisk koloni. Mau Maus anhängare kom från den etniskt kenyanska folkgruppen kikuyu som medelst våld ville uppnå målet att skapa ett kikuyukontrollerat Kenya fritt från vita européer. LÄS MER