Sökning: "Mawdudi"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Mawdudi.

 1. 1. Den föraktade friheten : En idéhistorisk analys av några politiska värderingar i öst och väst

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Ingela Berger; [2022]
  Nyckelord :Bin Laden; Bin Ladin; Mawdudi; Maududi; George W. Bush; Tony Blair; öst; väst; ideologi; värderingar; politiska idéer; religion; politisk islam; islamism; terrorism; liberalism; frihet; lydnad; orientalism; occidentalism; fundamentalism; jihadism; salafi-jihadism;

  Sammanfattning : Tal och texter kan innehålla så mycket; både uppenbara budskap och det som finns mellan raderna. Jag tror att vi kan lära oss mycket genom att ta del av andra människors ord och begrepp. Genom de begrepp vi använder uttrycker vi våra värderingar – det vi ser som bra och dåligt, viktigt och oviktigt. LÄS MER

 2. 2. Islam och folkmaktens gränser. : En undersöknning av Sayyid Qutbs, Mawlana Mawdudis och Ali Shariatis teologiska uppfattningar.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Andreas Blommé; [2013]
  Nyckelord :Tawhid; islamism; shirk; modernism.;

  Sammanfattning : English abstractTitle: Islam and the limitations of the public will of choice.The purpose of this paper have been to investigate how three modern Islamic theorists view the limitations of the public free will of choice based upon their interpretation of the Islamic theology and doctrine. LÄS MER