Sökning: "Max Åberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Max Åberg.

 1. 1. Effekten av att använda tal eller brus och olika metoder för rättning av HINT vid testning av CI-användare

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Max Ahlstedt Åberg; [2017]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Cochleaimplantatanvändare (CI) har ofta svårigheter i situationer med bakgrundsljud. Hearing In Noise Test (HINT) mäter talförståelseförmågan för meningar i brus eller tystnad. HINT med brus beskrevs ursprungligen ha fast presentationsnivå för bruset och variabel för tal. LÄS MER

 2. 2. Optimizing Business Intelligence Extraction Speed from an ERP-System’s Database

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alexander Söderberg; Max Åberg; [2015]
  Nyckelord :MsSQL; ERP; BI-report; query tuning; index; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The popularity of cloud-based applications has increased the importance of performance optimized databases. In this thesis the database for a cloud-based ERP-system called BeX®Online is investigated with the goal to optimize the generation speed of reports in the business intelligence functionality in the case system. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse mellan BKR/BSK och Eurokoders behandling av utmattning i traversbalkar med tillhörande svetsfogar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Joakim Woll; Max Åberg; [2012]
  Nyckelord :crane girder; fatigue; welds; comparison; BKR BSK; Eurocode; loadcycles; travers; kranbalk; utmattning; svetsar; jämförelse; BKR BSK; Eurokod; lastcykler;

  Sammanfattning : This report has been performed for WSP Construction Design located at Arenavägen 7 in Stockholm. WSP Construction Design is one of the leading departments in Sweden in construction solutions regarding everything from building construction to industrial building. LÄS MER