Sökning: "Max Althin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Max Althin.

 1. 1. Att analysera kundrelationer : en studie av Hendryx Skis Industries

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Weiborg; Max Althin; [2008]
  Nyckelord :relationsmarknadsföring; konsumentrelation; kundrelation; affärsrelation; skidmarknad;

  Sammanfattning : Att vårda sina relationer har för företag blivit betydligt viktigare och mer tid har lagts på utvecklandet av relationsmarknadsföring. Hur dessa relationer skapas och vad som gör att de utvecklas och bibehålls har dessutom varit i forskarnas blickfång. LÄS MER

 2. 2. Gratis är gott! : Hur en gratistidning påverkar läsbeteendet till att komplettera eller substituera redan befintliga nyhetstidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Höglund; Max Althin; [2007]
  Nyckelord :gratistidning; pendlare; Punkt SE; läsbeteende; substitution; cumulation;

  Sammanfattning : Det är framför allt de unga som drar sig till den nya gratistidningen och det är framför allt de som samtidigt i högst utsträckning lämnar de andra äldre gratistidningarna för den nya. 10-20 åringarna tenderar att bli mer nyfikna på kvällstidningarna och vi kan se att en ökad läsning av dessa uppstått. LÄS MER