Sökning: "Max Andark"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Max Andark.

 1. 1. ISO 9001 Kvalitetscertifieringens påverkan på effektivitet i svenska aktiebolag

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Max Andark; Niclas Brånn; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Konflikters positiva effekter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Max Andark; Niclas Brånn; Simon Fransson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER