Sökning: "Max Björk"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Max Björk.

 1. 1. Tekniska aspekter i hybrida arbetsmodeller

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Anton Johansson; Max Björk; [2022]
  Nyckelord :Digital transformation; hybrid work model; framework; technical; teleworking; Digital transformation; hybrid arbetssätt; ramverk; teknik; distansarbete;

  Sammanfattning : De tekniska aspekterna saknas idag inom många ramverk inom hybrid arbetsmodelltrots att de är viktiga för övergången från fysiskt till helt eller delvis distansarbete.Covid-19 pandemin har medfört att många företag varit tvungna att ställa om frånfysiskt till distansarbete. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg för materialhantering i husbyggnadsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Max Andersson; [2022]
  Nyckelord :digitalisering; byggproduktion; samordning; bygglogistik;

  Sammanfattning : Försörjningskedjan i byggprojekt konvergerar materialflödet mot byggarbetsplatsen. Där byggs materialet ihop till en enskild produkt. Materialhanteringen är en av de viktigaste faktorerna för hur byggprojekt presterar gällande kostnad, tid, säkerhet i planeringen och arbetsplatsolyckor. LÄS MER

 3. 3. Operation Atalanta : piratbekämpning och upprorsbekämpning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Max Björk; [2020]
  Nyckelord :piratbekämpning; upprorsbekämpning; pirater; piratverksamhet; Operation Atalanta; Christian Bueger; David Kilcullen;

  Sammanfattning : Since 2008 the EU has, through Operation Atalanta, supported the UN in protecting humanitarian trans- ports off the Somali coast. This thesis examines if Operation Atalanta has also contributed to the de- creased pirate activity, which is evaluated by applying counterinsurgency theories to the operation. LÄS MER

 4. 4. Faktorerna bakom svenska företags valutasäkringsbeslut - En studie av svenska icke finansiella företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Max Bagger; Nicholas Björk; [2019-02-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här studien undersöktes 104 svenska icke finansiella företag. Detta gjordes i syfte för att ta reda på vilka faktorer som ligger till grund för svenska företags valutasäkringsbeslut. LÄS MER

 5. 5. Vilket gräs är grönare? En litteraturöversikt kring nytillverkade och begagnade personbilars totala klimatpåverkan för olika drivmedel

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Jimmy Chaundy; Niklas Björk; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Människan har generellt ett behov av att transportera sig. I Sverige sker en betydande del av dessa med bil. För sträckor som är orimligt långa för gång och cykling bortom kollektivtrafiksnätet kommer behovet av bil att kvarstå. Transport med samtliga typer av dagens bilar har dock betydande klimatpåverkan. LÄS MER