Sökning: "Max Björklund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Max Björklund.

 1. 1. En ekonomisk och logistisk analys av utbyggnad och strukturering av lager hos Domsjö fabriker : en dimensionering av Domsjö Fibers lagerytor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Max Björklund; Daniel Frisch Eriksson; [2016]
  Nyckelord :internlogistik; ekonomisk kalkyl; timmertruck; lagerstruktur; dimensionering; kostnadsförändringar;

  Sammanfattning : Skogsbrukets industrier kräver ofta en stor lagerhållningskapacitet. Kostnaderna för dessa lager är ofta höga och inte sällan är lagringsplatserna för virket inte genomtänkta, vilket leder till att allt fler företag börjar se över sin internlogistik. Domsjö Fibers huvudsakliga uppgift är att försörja ägarbolagen med råvara. LÄS MER

 2. 2. En kartläggning av producentens roll i skapandet av en kortfilm. : A survey of the producer’s role in the making of a short film.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jonathan Björklund Björklund; [2016]
  Nyckelord :medieproducent; producent; kortfilm;

  Sammanfattning : En kortfilm definieras främst av dess längd på max 30 minuter, men även av att kortfilmsprojekt ofta utförs med en synnerligen liten budget samt att konstnärlig ambition värderas högre än kommersiell nytta. Att producera en självständig kortfilm är arbetsamt och sällan speciellt lukrativt, men att driva ett självständig kortfilmsprojekt, följa och fullgör sin egna vision, genererar erfarenheter som kan leda till fantastiska möjligheter. LÄS MER

 3. 3. Characterization of Higher Order Modes in the MAX IV Active 100 MHz Cavities

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Jonas Björklund Svensson; [2015]
  Nyckelord :light sources; synchrotron; higher order modes; longitudinal instabilities; instabilities; cavities; radio frequency; RF; Accelerators; particle accelerators; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In circular accelerators, and in storage rings in particular, charged particles are kept in a closed orbit for a very long time by means of a magnet lattice. When the particle beam is bent by the magnetic field it emits light, which decreases the particle beam energy by an amount equal to the radiated energy. LÄS MER

 4. 4. Reglering av energikostnader med hjälp av energilagring i Danmark

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Johan Ahlström; Jacob Björklund; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Energilagring med hjälp av tryckluft (CAES) innebär att luft komprimeras och lagras för att expanderas vid ett senare tillfälle. Tillsammans med pumpkraftverk (pumpning av vatten till en högre liggande vattenreservoar) är komprimerad luft (CAES) de enda kommersiellt gångbara storskaliga energilagringsteknologierna i dagsläget. LÄS MER

 5. 5. En diskursanalys av bildämnet och Jan Björklund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Max Lodin; [2012]
  Nyckelord :Jan Björklund; Diskursanalys; GY2011; Kunskapssyn; Estetisk verksamhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Syfte Syftet är att undersöka och resonera om vilka diskurser som möjligtvis skapas eller är ursprung bakom utbildningsminister Jan Björklunds argumentation för och i samband med gymnasiereformen GY2011och vilka effekter det får på bildämnet i gymnasieskolan. Frågeställningar Vilka diskurser som möjligtvis kan vara i konflikt med en bildämnesdiskurs konstrueras i den argumentation om skolvärlden som uttrycks av Jan Björklund? Vilken identitet och status får bildämnet i dessa diskursers synsätt? Metod och material För att besvara frågeställningarna har analys av debattmaterial skrivet av Jan Björklund gjorts, främst boken Skolstart. LÄS MER