Sökning: "Max Edlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Max Edlund.

  1. 1. Bilden av det ryska ledarskapet. : En undersökning av rysk nyhetsmedias framställning av kandidater i det ryska presidentvalet 2018.

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

    Författare :Bill Edlund; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This essay focuses on studying how Russian news media portrayed the two candidates Vladimir Putin and Ksenia Sobchak in relation to the Russian presidential election 2018. The analysis is based on a hermeneutical approach where the source texts are interpreted in order to identify what ideas are being expressed in news texts about either of the two candidates. LÄS MER