Sökning: "Max Forsberg"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Max Forsberg.

 1. 1. “SKRÄDDARSYDD REKLAM” - En kvalitativ intervjustudie om finländska och svenska unga kvinnors upplevelser om influencer marketing på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ida af Hällström; Max Forsberg; [2020-06-25]
  Nyckelord :Influencer; Influencer Marketing; Instagram; Marknadsföring; Unga Kvinnor;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att jämföra finländska och svenska unga kvinnors upplevelser och åsikter om influencer marketing på den sociala plattformen Instagram.Teori: Uses and Gratification, Influencer Marketing, Parasociala relationer.Metod: Kvalitativ studie.Material: Individuella semistrukturerade Intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Tävlingssystem för Teknikåttan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Carl Harris; Dawid Abucewicz; Frida Blomstedt; Nazir Elpustaty; Edwin Forsberg; Max Helmrich; Evelina Holmgren; Carl Lidman; [2020]
  Nyckelord :Kandidatarbete; datateknik; datavetenskap; Teknikåttan; tävlingssystem;

  Sammanfattning : Denna rapport har skrivits i samband med ett kandidatprojekt vid Linköpings universitet. Projektet gick ut på att skapa ett nytt system till tävlingen Teknikåttan, och syftet med denna rapport är att fånga upp erfarenheter från detta projekt. LÄS MER

 3. 3. Belöningssystem som styrmedel : En kvalitativ studie om hur börsnoterade bolag motiverar och belöningssystem till vd:n för att minimera negativa effekter

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Isak Eriksson; Max Forsberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ undersökning av högskolestudenters smartphoneanvändning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ella Persson; Fanny Marhaug; Max Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Smartphone; Domesticering; Digitalisering; Djupintervju; Högskolestudenter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte har varit att förstå hur studenters smartphone inkorporeras i deras vardag med fokus på fritid och studieliv. Vi har utfört djupintervjuer med fem studenter i åldrarna 21-26 för att förstå vilken roll smartphonen har i deras liv och hur den används. LÄS MER

 5. 5. Varumärket som konkurrensmedel : Varumärkesuppbyggnad och kundbaserat varumärkeskapital

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Max Forsberg; Jesper Kornblad; Hampus Petersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER