Sökning: "Max Häkkä"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Max Häkkä.

 1. 1. Designing a Persuasive Mobile Application for Sharing Food Between Students and Restaurants

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Max Häkkä; [2019]
  Nyckelord :UX; Persuasive Design; Food Waste; Sustainability;

  Sammanfattning : Food waste is a monumental problem as food production accounts for nearly a third of greenhouse gas emissions globally and nearly a third of it ends up as waste. By changing people’s behaviors and attitudes, this surplus food could be eaten instead. LÄS MER

 2. 2. Gränssnittsanalys av två olika musiktjänster

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Max Häkkä; Ah Zau Marang; [2016]
  Nyckelord :Interface analysis of two different music streaming services; Interface analysis; music streaming services; media technology bachelor s thesis; Gränssnittsanalys av två olika musiktjänster; Gränssnittsanalys; musiktjänster; medieteknik examensarbete; medieteknik kandidatexamen;

  Sammanfattning : Musikmarknaden har förändrats mycket de senaste åren. Många nya streamingtjänster har dykt upp på senare år och tiotals miljoner använder dessa tjänster idag (Borja et al., 2015). Användbarheten är en viktig aspekt för att användarna ska kunna använda dessa tjänster på ett tillfredsställande sätt. LÄS MER