Sökning: "Max Härstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Max Härstedt.

  1. 1. “Educate me!” En undersökning av könsroller i ett podcastsamtal

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Lotta Olsson; Max Härstedt; [2017-10-10]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : AbstractThe aim of this study is to make an initial attempt at investigating how conversations between men and women are structured in Swedish podcasts. More specifically, it uses Conversation Analysis to investigate how gender roles are recreated in podcasts as a new media format. LÄS MER