Sökning: "Max Hultén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Max Hultén.

 1. 1. Kollegialt lärande – musiklärares uppfattningar om kollegialitet och utvecklingsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Max Oliver Hultén; [2018]
  Nyckelord :gruppsykologi; kollegialt lärande; motivation; musiklärare; utvecklingsarbete; yrkesetik; group psychology; collegial learning; music teacher; development; professional ethics; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; educational science; music education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om musiklärares erfarenheter av och uppfattningar om kollegialt lärande. Studiens syfte är att förstå hur kollegialt lärande kan påverka individens arbetssituation, samt att undersöka vad som krävs hos individen för att det kollegiala lärandet ska fungera. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av naturbaserade lösningar på MAX IV-området - Hur påverkas förutsättningarna för biologisk mångfald av åtgärder för grön kompensation?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Amanda Hultén; [2017]
  Nyckelord :biodiversity; wild bees; habitat loss; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Today’s human population is continuously increasing and this also increases the need of exploiting natural habitats. Increased exploitation results in loss of important habitats for different organisms, which in turn leads to biodiversity loss. LÄS MER