Sökning: "Max Hulth"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Max Hulth.

 1. 1. The Swedish equity market: Anomalies and pricing contributions using portfolio sorting techniques

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Max Hulth; Gustav Nilsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :Asset pricing; Anomalies; Portfolio sorting; CAPM; Fama French three-factor model; Carhart four-factor model;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. What is the optimal capital structure for PS Partner, a private company, in order to maximize the value of the firm?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Max Hulth; Sebastian Börjesson; [2016-06-30]
  Nyckelord :Optimal capital structure; trade-off theory; financial distress; private company; cost of capital; valuation.;

  Sammanfattning : This thesis is a study aimed to find the optimal capital structure for PS Partner, a privatecompany active within consulting and recruitment. Since financing decisions and structuralpartitioning between retained earnings, equity and debt will affect the market value and hencethe cost of capital, this study focused on estimating parameters to find an optimal leverageratio for financing and thereby maximize the value of the firm. LÄS MER

 3. 3. Är riskjusterad fondavkastning en funktion av fondförvaltarens bakgrund och egenskaper?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Max Hulth; Anton Höjding; [2015-02-06]
  Nyckelord :Aktiefond; fondförvaltares egenskaper; total risk; idiosynkratisk risk; avkastning; Sharpekvot; Treynorkvot och Jensens alpha;

  Sammanfattning : Avkastning och risk för en aktiefond styrs generellt av flera direkta och indirekta mekanismer, exempelvis relaterade till nationella makroekonomiska faktorer såsom ränteförändring och inflation. Utöver makroekonomiska faktorer finns indirekt mikroekonomisk påverkan, exempelvis relaterad till riskaversion, preferenser och irrationellt beteende hos individen. LÄS MER