Sökning: "Max Johannesson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Max Johannesson.

 1. 1. Båtförmåner och skatterättsliga principer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Max Johannesson; [2022-02-25]
  Nyckelord :Båtförmåner; Proportionalitetsprincipen; Förutsebarhet; Neutralitetsprincipen; Likabehandlingsprincipen; Legalitetsprincipen;

  Sammanfattning : I HFD 2011 ref. 55 1 och II etablerades att skatterättsliga båtförmåner skulle beskattas för den skattskyldiges rätt att disponera över båten. Dispositionsrätten betraktades därför som den skattepliktiga förmånen. LÄS MER

 2. 2. Stadsnära Norrskensturism : Viktiga parametrar gällande artificiell belysning för utvecklingen av norrskensturism i ett stadsnära läge

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Rasmus Petersson; Rex Tigerstrand; [2020]
  Nyckelord :Northern light; nature-based tourism; artificial light; light pollution; urban tourism; Aurora borealis; Aurora australis; urban design; Norrsken; naturturism; artificiell belysning; ljusföroreningar; stadsnära turism; Aurora borealis; Aurora australis; stadsgestaltning;

  Sammanfattning : Enligt Tillväxtverket (2019) har den totala konsumtionen inom svensk turismnäring ökat med 124% mellan åren 2000–2018. Denna trend kan även utläsas för den svenska naturturismen där en studie från Mittuniversitet (2014) visade att det inom naturturism omsätts ca 3. LÄS MER

 3. 3. Injektion till katt – injektionsassocierad smärta samt injektioner i praktiken

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Madelene Boström Johannesson; [2012]
  Nyckelord :injektionsassocierad smärta; katt; djuromvårdnad; intramuskulär injektion; subkutan injektion;

  Sammanfattning : Intramuscular injections to cats can generate strong reactions in some individuals while reactions of the same extent, according to the author, not always are recognized when using the subcutaneous route. The reactions are probably caused by fear, stress and/or pain. LÄS MER

 4. 4. UTVÄRDERING OCH UTVECKLING AV TRANSPORTFIXTURER FÖR BAKAXLAR :  

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Akademin för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Akademin för naturvetenskap och teknik

  Författare :Max Ahlqvist; Niklas Hammarström; [2011]
  Nyckelord :Product development; design; evaluation; transport fixture; rear wheel axles; Produktutveckling; mekanisk konstruktion; utvärdering; transportfixtur; bakaxlar;

  Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts i samarbete med Meritor HVS AB i Lindesberg som tillverkar fram- och bakhjulsaxlar till buss- och lastbilsindustrin. Projektet behandlar de fixturer som används vid transport av bakhjulsaxlar. LÄS MER