Sökning: "Max Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Max Larsson.

 1. 1. Medarbetaren, företagens viktigaste resurs En undersökning om rapportering av humankapital i två olika branscher

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Liersch; Erik Lidfors; Max Larsson; [2022]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Design of a virtual robot cell at IKEA Industry : Digital twin of a packaging robot cell

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Kevin Larsson; Max Winqvist; [2022]
  Nyckelord :ABB Robot Studio; cyber physical systems; digital twin; industry 4.0; industrial robotics; offline robot programming; optimization; robot simulation.;

  Sammanfattning : This report studies how a digital twin can be utilized through offlinerobot programming and simulation for a robot packaging line;additionally, the advantages and challenges of a robot digital twin arereported. This thesis project and the robot simulation is done incollaboration with Ikea Industry. LÄS MER

 3. 3. In situ X-ray diffraction studies of vertically aligned CsPbBr3 nanowire arrays

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Jesper Larsson; [2022]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The past decade has seen a great interest in the development of metal halide perovskite materials for use in photo-optical devices, due to the excellent photo-optical properties of these materials. The primary limitation to industrial adoption, and the subject of much research, is the susceptibility of these materials to degradation from exposure to various factors such as air, heat and moisture. LÄS MER

 4. 4. Den svenska läroplanen som en kämpande tro? : En analys av läroböcker för samhällskunskap i gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Max Larsson; [2022]
  Nyckelord :liberal universalism; läromedelsanalys; andrafiering; samhällsdidaktik; samhällskunskap; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Denna uppsats består av en läromedelsanalys av samhällskunskapsböcker för gymnasieskolan. Texten tar avstamp i några teoretiska utgångspunkter: den universalistiska liberalismen är inte värdeneutral och kan stå i konflikt med andra idétraditioner, massutbildningssystemet i västvärlden har varit en viktig komponent för att bygga en nationell identitet och utbildningssystemet konstruerar en samhällsgemenskap med traditioner och normer som riskerar att andrafiera och utöva symboliskt våld mot dem som står utanför normen. LÄS MER

 5. 5. Särskilt begåvade elever i matematikundervisningen : En systematisk litteraturstudie om framgångsfaktorer och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Max Jönsson; Sebastian Larsson; [2022]
  Nyckelord :Särskilt begåvade elever; Matematik; Grundskolan; Matematikundervisning; Framgångsfaktorer.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt var att ta reda på vilka arbetsmetoder som möjliggör och hindrar särskilt begåvade elevers inlärning i matematikundervisning. Vår informationssökning baserades på våra två frågeställningar som besvaras genom litteraturöversikten. LÄS MER