Sökning: "Max MSP"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Max MSP.

 1. 1. SENSITIV – Mapping Design of Movement Data to Sound Parameters when Creating a Sonic Interaction Design Tool for Interactive Dance

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lisa Andersson López; [2020]
  Nyckelord :Interactive dance; sonic interaction design; mapping design; movement data; sound parameters; Max MSP;

  Sammanfattning : Technology has during the last decades been adopted into the dance art form which has appeared as interactive dance. Many studies and performances have been conducted investigating this merging of dance and technology and the mapping of the motion data to other modalities. LÄS MER

 2. 2. Fostering Network Effects : How to achieve user retention on multisided platforms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Axel Granfeldt; Max Nyqvist; [2019]
  Nyckelord :Multisided platforms; Network effects; Retention; Producer; Consumer; Critical mass;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study is to increase the understanding of how multisided platforms (MSP) could retain different user groups on their platform. To fulfill the purpose, the following research questions (RQ) were derived: RQ 1: How could MSPs design their activities to retain users on the producer side(s)? and RQ 2: How could MSPs design their activities to retain users on the consumer side(s)? Method – This study was conducted as an abductive single case study based on a multisided platform developed within the health sector. LÄS MER

 3. 3. Mapping detected periodic dance movements to control tempo in the music playback of Electronic Dance Music

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lilian Jap; [2019]
  Nyckelord :Interactive dance; IMU; real-time; sonic interaction design; user-study; Max MSP; yin;

  Sammanfattning : Engaging in the music set of one’s favorite artist or DJ is oftentimes leading to the result of a powerful and euphoric felt experience, a sensation partly also induced from dancing in beat to the music. In an attempt to simulate a similar dance experience, a user-study was designed in order to investigate when a user is let to dance in rhythm to a music playback and in addition, in control of a music playback tempo through the induced dance movements. LÄS MER

 4. 4. Synaesthetica : Relationen mellan ljud, bild och kropp genom Kinesonisk interaktion.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Anton Östlund; Viktor Eidhagen; Marcus Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Kinesonic interaction; Synesthesia; Synchresis; Agential realism; Analog and digital spaces; Kinect; Max MSP; Kinesonisk interaktion; Synestesi; Synchresis; Agentiell realism; Analoga och digitala rum; Kinect; Max MSP;

  Sammanfattning : Under flera generationer har människan försökt tolka relationen mellan bild och ljud. Finns det en vetenskaplig koppling mellan ljusets frekvens och ljudets frekvens? Kan man uppleva båda modaliteter samtidigt? En liten procent av jordens befolkning kan uppleva denna symbios av modaliteter, en sinnenas union där hjärnan korskopplar två eller flera sinnen, denna funktionsvariation kallas för synestesi. LÄS MER

 5. 5. En studie i realtidsgenererat binauralt ljud

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Magnus Fredrikson; Pontus Svensson; [2013]
  Nyckelord :Binauralt ljud; Ljudmotor; Spelljud; Max MSP; UDK; Digital ljudproduktion;

  Sammanfattning : Många av dagens dator och TV-spelsljud är anpassade för högtalaruppspelning, i många fall även flerkanalssystem som 5.1 surround och liknande. Få spel är anpassade för uppspelning genom hörlurar och för att få en bra ljudlokalisering i hörlurar behövs ofta någon form av surroundhörlurar. LÄS MER