Sökning: "Max Mathisson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Max Mathisson.

 1. 1. Kapitalbudgetering - En kvantitativ undersökning på svenska SMEs

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Daniel Olofsson; Max Mathisson; [2019]
  Nyckelord :Kapitalbudgetering; Capital budgeting; SME; Corporate finance;

  Sammanfattning : Denna studie bidrar med kunskap kring kapitalbudgetering i SMEs och de faktorer som styr denna. Tidigare studier har funnit att faktorer som exempelvis storlek, utbildningsbakgrund, utbildningsnivå och bransch haft en inverkan på kapitalbudgetering. LÄS MER

 2. 2. Revision- Vem bryr sig? : Vad påverkar efterfrågan av revision

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Robin Henriksen; Andreas Mathisson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Revision har varit lagstadgat i Sverige sedan 1895 fram tills 2010. I november 2010 avskaffades revisionsplikten för små företag vilka max uppfyllde ett av tre gränsvärden. Nybildade bolag väljer i större utsträckning att inte ha revisor samtidigt som allt fler befintliga bolag väljer att också stå över revision. LÄS MER