Sökning: "Max Nöjd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Max Nöjd.

  1. 1. VEARM - En hjälpande hand

    Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

    Författare :Sasa Kojic; [2015]
    Nyckelord :Virtual Reality Rehabilitation; Virtual Environment Rehabilitation; Prosthesis Training; Prosthesis R D; Stroke Rehabilitation; Mirror Therapy; Serious Games; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : I detta arbete skapades en virtuell människomodell som placerades i ett virtuellt rum med omgivande miljö. Dessa modeller skapades i 3D-modelleringsprogrammet Autodesk 3ds Max i kombination med det digitala skulpterings- och målningsprogrammet Autodesk Mudbox. Motorn som valdes för att driva simuleringen var Unity 5. LÄS MER