Sökning: "Max Rosén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Max Rosén.

 1. 1. En jämförande studie av två submaximala cykelergometertest för beräkning av maximal syreupptagningsförmåga (VO2max)

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Simon Holstensson; John Christiansson Rosén; [2015]
  Nyckelord :Comparison; aerobic; submaximal; test; cycle ergometer; Åstrand; Ekblom-Bak;

  Sammanfattning : BACKGROUND: Maximal oxygen uptake (VO2max) is an important predictor for cardiovascular health. VO2max is often calculated using submaximal tests in clinic. Ekblom-Bak (EB-test) test is a new submaximal cycle ergometer test for calculating VO2max based on differences in heart frequency between two different workloads. LÄS MER

 2. 2. Kvinnligt eller manligt? : En genusstudie av karaktärsgestaltningarna i några av dagens populäraste bilderböcker för barn

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Joachim Rosén; [2011]
  Nyckelord :barnlitteratur; genusnormativt beteende; bilderböcker; bokkaraktärer; könssocialisation; genus;

  Sammanfattning : The aim of this Master’s thesis is to examine how gender is described in some of the most popular children’s picture books in year 2007 and 2008. The theory used is based on Berger’s and Luckmann’s theory about Social construction, Bjerrum Nielsen’s and Rudberg’s theory about Gender socialization, Gens’ theory How girls becomes women and boys becomes men and Hirdman’s theory about Gender contracts. LÄS MER