Sökning: "Max Strand"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Max Strand.

 1. 1. Örtgräsmattan : anläggning, skötsel, ekologi och estetik i jämförelse med bruksgräsmattan

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Max Strand; [2021]
  Nyckelord :örtgräsmatta; gräsmatta; bruksgräsmatta; gräsyta; biologisk mångfald; skötsel;

  Sammanfattning : En stor del av det urbana landskapets grönområde utgörs idag av olika typer av gräsytor. Mer än häften av dessa gräsytor är bruksgräsmatta. LÄS MER

 2. 2. ”Jag är inte kriminell, varför är jag på en anstalt?”: En rättssociologisk studie av den kriminaliserande effekten samt rättssäkerheten för förvarstagna individer vilka kriminalvårdsplaceras utan att vara misstänkta eller dömda för brott.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Clara Strand; Maja Bäckander; [2016]
  Nyckelord :Sociology of law; Detention; Correctional facilities; Foreign nationals; Rule of law; Detainees; Criminalization; Legitimacy; Legality; Material and Formal Legal Security; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Foreign nationals may, according to Swedish law, be placed in detention centers. That means that they are deprived of their liberty for the purpose of being accessible for the migration authorities. LÄS MER

 3. 3. Grönområden i Stockholm : Hur påverkas de av exploatering?

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Författare :Sofia Johansson; [2010]
  Nyckelord :Grönområden; Stockholm; Exploatering; Samhällsplanering;

  Sammanfattning : Grönområden är viktiga inslag i städer, de tillför många positiva bidrag till människors liv. Många studier visar på grönområdens positiva effekt på folkhälsan genom bl.a. minskning av stress och ökning av fysisk aktivitet. LÄS MER