Sökning: "Max Tronje"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Max Tronje.

  1. 1. Vd-jobbet i en idrottsorganisation : En studie om rollen som vd, klubbdirektör eller klubbchef samt vilket ledarskap som tillämpas i arbetet

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Lars Andersson; Max Tronje; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Inledning: I Sverige finns det ett stort kommersiellt intresse för ishockey och fotboll. Man får ofta höra om goda sportsliga insatser från spelare men sällan om personerna med makt vid sidan av planen. LÄS MER