Sökning: "Max Wiklund-Hellstadius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Max Wiklund-Hellstadius.

  1. 1. Effektivisering av en produktionslina med avstamp i Lean verktyg och metoder

    M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Andreas Bergvall; William Ekström; Max Wiklund-Hellstadius; [2021]
    Nyckelord :lean; produktion; effektivitet; kapacitet; standardisering;

    Sammanfattning : Följande fallstudie har utförts på ett medelstort produktionsföretag som vill förbättra kapacitet och effektivitet inom en av dess två produktionslinor. Produktionslinan har observerats för att uppdaga dess problem och besvara varför företaget inte uppnår kapacitetsmålen. LÄS MER