Sökning: "Max adolfsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Max adolfsson.

 1. 1. Börsnoterade bolags kommunikation kring goodwill : En kvalitativ studie avbolag noterade på Stockholmsbörsen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lauri Matias Koskinen; Max Adolfsson; [2019]
  Nyckelord :Goodwill; Impairment; Impairment test; Communication; IFRS 3; Goodwill; Nedskrivning; Nedskrivningsprövning; Kommunikation; IFRS 3;

  Sammanfattning : Goodwill är en diskuterad och komplex post i balansräkningen som utsätts för subjektiva bedömningar vid värdering och nedskrivningsprövning. I denna uppsats analyserasbörsnoterade bolags texter kring goodwill i deras årsredovisningar för att undersöka om det finns några skillnader mellan bolag i hur de kommunicerar kring goodwill. LÄS MER

 2. 2. Visualizing the volcanic history of the Kaapvaal Craton using ArcGIS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Max Adolfsson; [2014]
  Nyckelord :ArcGIS; time slice maps; geochronology; correlations; Kaapvaal Craton; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Kaapvaal Craton comprises a piece of well preserved Archaean crust making it a valuable subject in the pursuit of palaeocontinental reconstruction. The aim of this study was to visualize the volcanic events of the craton through time using arcGIS and available geochronological data. LÄS MER

 3. 3. LEAN - En kulturell förändring

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sarah Adolfsson; Max Ronander; [2008-09-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Lean är ett begrepp som på senare tid har blivit alltmer välkänt, men många gånger felkänt. Vi upplever svenska företag som duktiga på effektivitet vad gäller de finansiella aspekterna men inte fullt lika duktiga på den organisatoriska effektiviteten. LÄS MER