Sökning: "Max tegmark"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Max tegmark.

 1. 1. AI-paradoxen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Jonas Ytterström; [2022]
  Nyckelord :the AI ​​paradox; artificial intelligence; existential risks; paperclip apocalypse; existential catastrophe; global catastrophe; natural risks; anthropogenic risks; superintelligence; nuclear war; pandemics; biological weapons; climate threat; nanotechnology; intelligence explosion; space colonization; the great filter; the fermi paradox; strong AI; weak AI; control problem; general artificial intelligence; AGI; decision theory; the AI argument; doomsday argument; extraterrestrial life; extraterrestrial civilization; bracewell-von neumann probe; safeguard humanity; the future of humanity; cosmic catastrophe; AI; paradox; AI-paradoxen; artificiell intelligens; existentiella risker; gemapokalyps; existentiella katastrofer; globala katastrofer; naturliga risker; antropogena risker; superintelligens; kärnvapenkrig; pandemier; biologiska vapen; klimathotet; nanoteknologi; intelligensexplosion; rymdkolonisering; fermiparadoxen; det stora filtret; den stora tystnaden; stark AI; svag AI; kontrollproblemet; generell artificiell intelligens; AGI; beslutsteori; the AI argument; domedagsargumentet; utomjordiskt liv; utomjordisk civilisation; bracewell-von neumann sond; skydda mänskligheten; mänsklighetens framtid; kosmiska katastrofer; AI; paradox;

  Sammanfattning : Derek Parfit är kanske en av vår tids mest kända moralfilosofer. Parfit inleder sin första bok Reasons and Persons med att ställa frågan: vad har vi mest skäl att göra? Hans fråga berör vad som egentligen har betydelse, en fråga som han fortsätter att beröra i sin andra bok On What Matters. LÄS MER

 2. 2. "Vi inhämtar aldrig information utan att på något sätt omvandla den" En tematisk studie av "Det sällsamma djuret från norr"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :David Fredriksson; [2021-09-28]
  Nyckelord :Lars Gustafsson; medvetandet; science fiction; artificiell intelligens; evolution; människan och icke-mänskliga djur; Pierre Teilhard de Chardin; Max Tegmark; fiktion och verklighet;

  Sammanfattning : This study examines how consciousness is presented in Lars Gustafsson's science fiction novel Det sällsamma djuret från norr. My reading concentrates not only biological consciousness but also artificially and how these are presented in relation to each other. LÄS MER

 3. 3. AI

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Astrid von Heideken; [2018]
  Nyckelord :AI; Artificial Intelligence; Architecture; Future; Low Orbit; Space; Yuval Noah Harari; Max Tegmark; Human; Humans; Technology; Future Technology; AI Technology; Religion; Sacred; Temple; AI Temple; Life 3.0; Sapiens; Homo Deus; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This thesis project named AI (Artificial Intelligence) begun from a curiosity about the history of mankind and the potential future which awaits us within the ever expanding realm of technology. The project is based the latest published work from Max Tegmark, Life 3. LÄS MER