Sökning: "Maximum Likelihood"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade orden Maximum Likelihood.

 1. 1. Deep Learning for PET Imaging : From Denoising to Learned Primal-Dual Reconstruction

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Alessandro Guazzo; [2020]
  Nyckelord :PET Deep Learning Reconstruction Denoising;

  Sammanfattning : PET imaging is a key tool in the fight against cancer. One of the main issues of PET imaging is the high level of noise that characterizes the reconstructed image, during this project we implemented several algorithms with the aim of improving the reconstruction of PET images exploiting the power of Neural Networks. LÄS MER

 2. 2. Sum-Product Network in the context of missing data

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Pierre Clavier; [2020]
  Nyckelord :Statistics; Mixture model; Probabilistic Graphical Models; Statistik; Probabilistiska grafiska modeller;

  Sammanfattning : In recent years, the interest in new Deep Learning methods has increased considerably due to their robustness and applications in many fields. However, the lack of interpretability of these models and the lack of theoretical knowledge about them raises many issues. It is in this context that sum product network models have emerged. LÄS MER

 3. 3. En utveckling av alternativa metoder för klassificering av avrinningsområden med avseende på bebyggelsetyp och anslutningsförhållanden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :William Bredberg; [2020]
  Nyckelord :anslutningsförhållanden; avloppsnät; avrinningsområde; bebyggelsetyp; dagvatten; FME; hydraulisk modellering; klassificering; maskininlärning; spillvatten;

  Sammanfattning : Olika hårdlagda ytor och olika kombinationer av ledningssystem ger upphov till olika avrinningskoefficienter. Klassificering av avrinningsområden med avseende på bebyggelsetyp och anslutningsförhållanden används därför ofta i syfte att förenkla avrinningsberäkningar. LÄS MER

 4. 4. Åldersbedömning av asylsökande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Viktor Erbro; Henrik Esmaili; Pontus Larsson; Jesper Olsson; James Pålsson; Erik Sörstadius; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dethärkandidatarbetethartagitframenåldersbedömningsmetodbaseradpåbayesianskinferens. Som åldersindikatorer har mognadsstadier för vänster och höger visdomstand i underkäken och en knäled på godtycklig sida använts. LÄS MER

 5. 5. Sammanvägning av parameterskattningar i fallkontrollstudier med matchade och slumpmässigt valda kontroller

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Mikael Boman; Ove Holm; Leo Jansson; Daniel Odin; Erik H Rezazadeh; [2019-06-24]
  Nyckelord :Retrospective study; Case-control study; Matched controls; Randomly selected controls; Logistic regression; Conditional logistic regression; Maximum-likelihood estimation; Bootstrap; Generalized linear models;

  Sammanfattning : In statistical studies, it is a common practice to have a number of study objects thatare sampled from a population. Then they are followed for the purpose of studying howa factor of interest develops over time. For epidemiological studies in particular, thisis a typical approach. LÄS MER