Sökning: "Mc Donald s"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mc Donald s.

 1. 1. Glocalization Marketing Strategy of Mc Donald’s Case Study: Turkey

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :LIUBOV KOLMAKOVA; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Glocalization Marketing Strategy of Mc Donald's Case Study: Turkey

  Magister-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :Liubov Kolmakova; [2017]
  Nyckelord :Glocalization; Mc Donald s; Globalization; Marketing Mix; Turkey; Innovation Management;

  Sammanfattning : Globalization is spreading worldwide and it is coming together with its norms. These norms are not appreciated worldwide and there are many nations which have significant populations that are opposed to globalization and its norms. LÄS MER

 3. 3. Barapapapa – I’m not leaving it : En fallstudie om hur Mc Donalds genom internal marketing motiverar till långvarigt medarbetarskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Ronja Andersson; Gabriella Belokozovska; Frida Hultin Johansson; [2016]
  Nyckelord :Internal marketing; hållbart medarbetarskap;

  Sammanfattning : I serviceföretag är personalens prestation viktigast då den liknas med tjänsten som levereras. Därmed kan organisationen bara bli så bra som medarbetarna tillåter, vilket gör det betydelsefullt med anställda som vill och kan utföra sitt arbete. LÄS MER