Sökning: "McClelland"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet McClelland.

 1. 1. Feedback – en utvecklande gåva : En studie om samband mellan psykologiska behov och upplevelsen av feedback

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Julia Pettersson Fowelin; Cornelia Takter; [2021]
  Nyckelord :Feedback; motivation; McClelland; Self Determination Theory; The Power of Feedback; organisation; psykologiska behov;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras en kvalitativ studie av eventuella samband mellan individers psykologiska behov och upplevelsen av feedback. Studien syftar till att förstå hur anställdas psykologiska behov påverkar vilken sorts feedback som ger effekt på motivation. LÄS MER

 2. 2. ATT VARA, ELLER ATT TILLFÄLLIGT VARA? – En kvalitativ studie om vad bemanningsanställd personal motiveras av i det dagliga arbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Rasmus Hallberg; Simon Svensson Lundsten; [2021]
  Nyckelord :Motivational factors; staffing; two-factor theory; motivation; goal theory.; Motivationsfaktorer; bemanningsanställda; tvåfaktorteori; motivation; målsättningsteori.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vår studie riktar sig mot den anställningsform som onekligen haft en inverkan på arbetsmarknaden det senaste decenniet och som inte visar något tecken på att stagnera i utbredning. Motivation som begrepp kan upplevas svårt att förstå men inre drivkraft har förmodligen varje individ erfarit vid något tillfälle i livet. LÄS MER

 3. 3. Ökad rekryteringsbas för tillväxt. : En kvalitativ studie om vad som motiverar kvinnor att ta anställning som gruppbefäl, soldater och sjömän i Försvarsmakten.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL)

  Författare :Jonas Brobakken; Dag Martinson; [2021]
  Nyckelord :motivation; employment; female squad commanders; soldiers and sailors; Swedish Armed Forces; increased recruitment base; organizational growth; Maslow; Herzberg; McClelland.; motivation; vilja; anställning; kvinnliga gruppbefäl; soldater och sjömän; Försvarsmakten; ökad rekryteringsbas; tillväxt; Maslow; Herzberg; McClelland;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka vad som motiverar kvinnor att ta en anställning som gruppbefäl, soldat eller sjöman (GSS) i Försvarsmakten. Studien redogör en pusselbit kring vad som motiverar kvinnor att ta anställning i nämnd personalkategori, vilket är betydelsefullt då Försvarsmakten står inför en personell tillväxt samtidigt som myndigheten idag inte når de uppsatta målen i personalkategorin GSS. LÄS MER

 4. 4. Vad ska jag bli när jag blir stor? : En studie om vad som motiverade kadetter att söka officersprogrammet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Johan Anderek; Fredrik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; motive; motivation; cadet; officer; Officers Programme; recruitment; McClelland; Battistelli; generation; generations; generation Y; generation Z; Försvarsmakten; motiv; motivation; kadett; officer; Officersprogrammet; rekrytering; McClelland; Battistelli; generation; generationer; generation Y; generation Z;

  Sammanfattning : De senaste årens omvärldsutveckling i vårt närområde ställer nya krav på Försvarsmakten. Det nationella försvaret är återigen i fokus och för första gången på mycket länge står Försvarsmakten inför ett återtagande och en tillväxt. De närmaste tio åren kommer pensionsavgångarna bland officerare att vara av betydande storlek. LÄS MER

 5. 5. A critical analysis of non monetary practices for labour retention in new ventures

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Lindvall; Tyan Brooker Thorpe; [2020]
  Nyckelord :Labour retention; New ventures; Motivation; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study is an analytical look at how new ventures approach keeping individuals within their organizations in order to ensure the long-run success of the venture. There is a particular focus on the non monetary incentives that are offered by employers and the influence they have on the intention for the individual to remain in a new venture. LÄS MER