Sökning: "McClelland"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet McClelland.

 1. 1. Vad ska jag bli när jag blir stor? : En studie om vad som motiverade kadetter att söka officersprogrammet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Johan Anderek; Fredrik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; motive; motivation; cadet; officer; Officers Programme; recruitment; McClelland; Battistelli; generation; generations; generation Y; generation Z; Försvarsmakten; motiv; motivation; kadett; officer; Officersprogrammet; rekrytering; McClelland; Battistelli; generation; generationer; generation Y; generation Z;

  Sammanfattning : De senaste årens omvärldsutveckling i vårt närområde ställer nya krav på Försvarsmakten. Det nationella försvaret är återigen i fokus och för första gången på mycket länge står Försvarsmakten inför ett återtagande och en tillväxt. De närmaste tio åren kommer pensionsavgångarna bland officerare att vara av betydande storlek. LÄS MER

 2. 2. A critical analysis of non monetary practices for labour retention in new ventures

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Lindvall; Tyan Brooker Thorpe; [2020]
  Nyckelord :Labour retention; New ventures; Motivation; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study is an analytical look at how new ventures approach keeping individuals within their organizations in order to ensure the long-run success of the venture. There is a particular focus on the non monetary incentives that are offered by employers and the influence they have on the intention for the individual to remain in a new venture. LÄS MER

 3. 3. En studie om motivationsdynamiken mellan Semcons chefer och medarbetare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Larsson; Jonas Källhage; [2018-08-28]
  Nyckelord :Behaviour; Communication; Economical drives; Herzberg; Leadership; Maslow; McClelland; Motivation; Self-fulfilment; Semcon; Vroom;

  Sammanfattning : It was never a matter of if globalization was going to take place, but when it would and what it would bring with it. The speed of technology has and continues to accelerate, which has notonly affected the social context, but also the conditions for organisations to survive on themarket. LÄS MER

 4. 4. Viljan att arbeta utomlands : Hur personlig utveckling påverkar viljan att arbeta utomlands

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sofia Valter; Terese Larsson; [2017]
  Nyckelord :Utlandsarbete; motivation; enkätundersökning; personlig utveckling; McClelland; Herzberg;

  Sammanfattning : Denna studie syftar att studera drivkrafter till viljan att arbeta utomlands. Genom att förstå dessa drivkrafter kan företag anpassa arbetsuppgifter och belöningar efter vad som motiverar den anställde. Studiens metod är baserad på teori från vetenskapliga artiklar inom ämnet motivation till utlandsarbete. LÄS MER

 5. 5. ”The-piggy-in-the-middle” : En kvalitativ studie om arbetsmotivation utifrån mellanchefens perspektiv 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Josefin Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Mellanchef; Motivation; Arbetsmotivation; Maslow; McClelland; Hackman Oldham; Hertzberg;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to understand what increases the work motivation among middle managers from different industries. Method: The study ́s design is based on qualitative research with an deductive approach and treat middle manager´s motivation. LÄS MER