Sökning: "McDonald’s"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet McDonald’s.

 1. 1. Gröna burgare – gröna företag? : En multimodal kritisk diskursanalys av Max, McDonald's och Burger Kings hållbarhetskommunikation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ludwig Ernstsson; Hannes Blomkvist; [2020]
  Nyckelord :multimodal critical discourse analysis; corporate social responsibility; McDonald s; Max; Burger King; greenwashing; sustainability; communication; multimodal kritisk diskursanalys; corporate social responsibility; McDonald s; Burger King; Max; grönmålning; hållbarhet; kommunikation;

  Sammanfattning : Studien analyserar Max Burgers, McDonald’s Sverige och Burger King Sveriges reklamkampanjer för de ekologiskt hållbara produkter som återfinns i företagens produktutbud. Studiens syfte är att undersöka om, och i så fall hur, dessa snabbmatskedjor grönmålar sitt varumärke i hållbarhetskommunikationen för att öka försäljningen. LÄS MER

 2. 2. En Big Mac och Co med samhällsansvar, tack! : En kritisk visuell retorikanalys av två av McDonald’s Sveriges CSR-kampanjer med fokus på företagetshållbarhets- och samhällsansvarstagande.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Caroline Lagergren; Amanda Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Critical visual rhetoric analysis; CSR; McDonald s; rhetoric; visual rhetoric; visual influences; sustainability.; Kritisk visuell retorikanalys; CSR; McDonald’s; retorik; visuell retorik; visuella påverkansmedel; hållbarhet.;

  Sammanfattning : Följande studie fokuserar på konstruktionen av två reklamfilmer från McDonald’s Sverige med tema hållbarhet och samhällsansvar (CSR). Specifikt studeras visuella påverkansmedel, visuella och språkliga element samt pistis. Reklamfilmerna studeras utifrån det teoretiska ramverket retorik samt CSR som perspektiv. LÄS MER

 3. 3. The Problem With Problematising Rural Electrification

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Darcy Boyes; [2019]
  Nyckelord :Electric Poverty; WPR Approach; Rwanda; Kenya; Rural Electrification; Social Sciences;

  Sammanfattning : The modernisation of the Global South is a complex and often overwhelming task. However, one of the most cross-cutting issues is often overlooked. The arena of energy poverty – specifically electric poverty in rural areas and how state policies tackle this problem - is one that often discussed in the wider development discourse. LÄS MER

 4. 4. Case McDonald's Japan: When the Golden Arches Lose their Shine - McDonald’s Japan Food Scandal

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hsin Erh Ku; Raffaela Fiorini; Rueisen Huang; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. GDPR - Ansvar, utmaningar och framtiden : Med åsikter från arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Robin Rosenberg; Sandra Eriksson; [2018]
  Nyckelord :GDPR; PuL; Regulatory agency; Government; EU; Government bills; Bills; Challenges GDPR; GDPR; PuL; Datainspektionen; regeringen; EU; lagförslag; propositioner; utmaningar GDPR;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur GDPR kan påverka Sverige ochorganisationer som är verksamma här. GDPR är den nya stora förordningen som kommerträda i kraft den 25:e maj och alla organisationer är mitt uppe i, eller i slutskedet av arbetetmed anpassningarna. LÄS MER