Sökning: "McDonalds arbetsuppgifter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden McDonalds arbetsuppgifter.

  1. 1. Ungas arbetssituation i genomströmningsbranscher : En studie av callcenter och McDonald's

    Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS);

    Författare :Majlis Olsson; Anna Lövqvist; [2010]
    Nyckelord :personalomsättning; motivation; arbetstillfredsställelse;

    Sammanfattning : Denna uppsats handlar om ungas arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse i genomströmningsbranscher såsom callcenter och McDonald’s. Frågorna vi inledningsvis ställde oss är vad som motiverar ungdomar att söka sig till dessa arbetsplatser och vad som motiverar dem att stanna kvar. LÄS MER