Sökning: "McDonalds marknadsföring"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden McDonalds marknadsföring.

 1. 1. Cost Leadership and Differentiation-: An investigation of the fundamental trade-off between Porter’s cost leadership and differentiation strategies

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Martina Minarik; [2007]
  Nyckelord :generic strategies; cost leadership; differentiation; Porter 1980 ; trade-off;

  Sammanfattning : This thesis examines the fundamental trade-off between low cost and differentiation strategy at a business strategy level. In 1980 Porter introduced a model of generic strategies that has influenced much of the current thinking in strategy formulation. LÄS MER

 2. 2. Snabbmatens risksamhälle : En kulturanalys av kropp, mat, ansvar och tillit inom McDonald's

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Marek Stefaniak; [2005]
  Nyckelord :Cultural anthropology; risker; konsumtionssamhället; konsumtion; matvanor; hälsorisker; snabbmat; McDonald s Corporation; snabbmatsrestauranger; ethnology; Kulturantropologi; etnologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna uppsats är att analysera hur McDonald's som aktör förhåller sig till den aktuella debatten om riskerna med snabbmat. Hur försöker McDonald's upprätthålla förtroendet från oss konsumenter inom ramen för den aktuella debatten? Vilka nya åtaganden har McDonald's genomfört den senaste tiden vad det gäller sortiment och marknadsföring? Hur speglar snabbmatskulturen den västerländska människans vardag idag och hur relaterar till och använder sig McDonald's själv av denna tillvaro?. LÄS MER

 3. 3. Nyttiga Fakta: en kvalitativ studie av McDonalds pressmeddelanden på webben

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Louise Lindell; [2004]
  Nyckelord :McDonalds; pressmeddelanden; Internet; propagandaanalys; journalister; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det här er en uppsats vilken fokuserar på kvalitativ analys av pressmeddelande producerade och utsända av svenska McDonalds. Syftet är att undersöka hur meddelanden kan tänkas komma att mottas, liksom om de har en rimlig möjlighet att uppnå sitt syfte och leda till publicering av den förmedlade nyheten. LÄS MER

 4. 4. Kulturens inverkan på lokal marknadsföring i ett globalt företag McDonald's i Frankrike

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Wikström; [2003]
  Nyckelord :Kultur; standardisering; anpassning; internationell marknadsföring; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att visa att teoretikernas användning av McDonald's som paradexemplet för globak standardisering av marknadsmixen inte är helt rättfärdigat. För att illustrera detta har jag använt mig av McDnald's i Frankrike. LÄS MER