Sökning: "Meals"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade ordet Meals.

 1. 1. Framtidens Vård i hemmet - En utvärdering av möjliga distributionsnätverk för Region Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sofia Håkansdotter; Victoria Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Vård i hemmet; Distributionsnätverk; Region Skåne; Trender; Distribution; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Future Home Based Care - An Evaluation of Possible Distribution Networks for Region Skåne Authors: Victoria Gustafsson and Sofia Håkansdotter Supervisor LTH: Andreas Norrman, Professor Engineering Logistics, Faculty of Engineering (LTH) at Lund University Supervisor Region Skåne: Helena Rappe, Production analyst, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne and Henrik Sevandersson, Project leader, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne Background: Sweden is today experiencing significant demographic changes with a population that is quickly growing in numbers and with a growing share of elders. This puts high demands on health care, and home based care has been identified as a solution to decrease the lack of hospital beds. LÄS MER

 2. 2. Fina fisken : Krögares erfarenheter av etiskt märkt fisk & hållbarhet i haven

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Angelica Fridlund; Susanna Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Chef; Costumer; Restaurant; Hållbarhet; Kock; Konsument; Restaurang;

  Sammanfattning : Den stora konsumtionen förväntas öka i framtiden då befolkningen ökar. Livsmedelskonsumtionen står för en fjärdedel av alla utsläpp i Sverige och en del i detta finns restaurangmåltiderna. LÄS MER

 3. 3. Community-Based Social Marketing: an investigation of sustainable behavioral change strategies at the municipality level in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Connor Allen; [2019]
  Nyckelord :Sustainable development; Carbon dioxide emissions; Household consumption; International Panel on Climate Change; Practices;

  Sammanfattning : The new Special Report on Global Warming of 1.5 °C by the International Panel on Climate Change presents the drastic need to reduce greenhouse gas emissions for the security and sustainable development of human kind. LÄS MER

 4. 4. Möjligheten att servera klimatsmart mat i skolmåltidsverksamheter : Ett case från Karlstad kommun

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Linda Broström; [2019]
  Nyckelord :Klimatsmart; måltidsverksamhet; One planet plate; mat; attityder;

  Sammanfattning : Karlstad kommun har de senaste åren arbetat med projektet ”Klimatsmart mat” där kommunen fokuserat på hållbarhetsfrågor inom måltidsverksamheter i skolor. Konceptet One planet plate har testats för första gången i skolor och Karlstad kommun var först ut i Sverige att prova. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers arbete med kost i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers åsikter kring att arbeta med kost i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Emma Martinsson; [2019]
  Nyckelord :Måltidskunskap;

  Sammanfattning : The preschool is considered an important arena for promoting a healthy lifestyle. Children spend the majority of their day in the preschool and lifestyle patterns are established at an early age that usually last a lifetime. LÄS MER