Sökning: "Meaning-Making"

Visar resultat 1 - 5 av 178 uppsatser innehållade ordet Meaning-Making.

 1. 1. "Un-masking the Mask-Issue". Examining People´s Meaning-Making Processes and Risk-Cultural Norms regarding Facemasks.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tim Arasimowicz; [2021-07-27]
  Nyckelord :Facemasks; Efficiency; Communication; Media diets; COVID-19; Sensemaking; Meaning-Making; Noticing; Acting; Risk Culture; Trust in Authorities; Anticipation; Accountability; Framing;

  Sammanfattning : While most of the world quickly came to terms with covering their noses and mouths in crowded places, people in Sweden have mostly gone without, riding buses and metros, shopping for groceries, and going to school maskless, with only a few rare souls have covered up (Novus, 2021). Officials from the Swedish Public Health Authority (PHA) have repeatedly argued that masks are not effective enough at limiting the spread of the virus to warrant mass use, insisting it is more important to respect social distancing and handwashing recommendations. LÄS MER

 2. 2. Skolbesök i en botanisk trädgård betraktat ur ett likvärdighetsperspektiv. Tillgång, tillgänglighet och elevers meningsskapande

  Master-uppsats,

  Författare :Karen Otto; [2021-04-28]
  Nyckelord :informal science education; non-formal learning; botanical garden; equity; science literacy; cultural capital; scientific capital;

  Sammanfattning : According to results from the latest PISA-test, academic achievements of Swedish students in science are increasingly dependent on the students' social background as well as on theirschool's overall socioeconomic status. This is alarming with regard to the fact that scientific literacy is recognized as important for the ability to make decisions on science-based issues inone's daily life, both at a personal and at a societal level. LÄS MER

 3. 3. Intimate listening : exploring audience's podcast experiences through the case of Ångestpodden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Anna Jaakonaho; [2021]
  Nyckelord :podcast; media; engagement; audience; listening; intimacy; affect; emotion; anxiety; mental illness; Ångestpodden; Social Sciences;

  Sammanfattning : Anxiety is increasingly present in contemporary media cultures. In Sweden, Ångestpodden, freely translated as “The Anxiety Podcast”, can be seen as a part of this development. Ångestpodden is the focus of this thesis, which sees the podcast as an interesting case for investigating how anxiety saturates contemporary media experiences. LÄS MER

 4. 4. Dokumentationen spelar roll! : En litteraturstudie rörande förskolans dokumentation och det systematiska kvalitetsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Emma Björk Matkoski; [2021]
  Nyckelord :Didactics; Documentation; Literature review; Meaning-making; Preschool; Quality; Systematic quality work; Didaktik; Dokumentation; Förskola; Information; Kvalitet; Litteraturstudie; Meningsskapande; Praktik; Reflektion; Systematiskt kvalitetsarbete; Verksamhet;

  Sammanfattning : Det systematiska kvalitetsarbetet grundar sig i dokumentation av förskolans verksamhet och syftar till att säkerhetsställa förskolans måluppfyllelse. Syftet är att undersöka vad tidigare forskning framställer som betydelsefullt för systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, utifrån dokumentation om den dagliga praktiken. LÄS MER

 5. 5. Att komplettera matematikläroböckerna : En kunskapsöversikt för att synliggöra hur matematikläroböckerna kan kompletteras för att utveckla matematisk förståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Erica Swerre; Beatrice Törnros; Max Friman; [2021]
  Nyckelord :educational material; everyday life; elementary school; mathematics teaching.; läromedel; vardag; grundskolan och matematikundervisning;

  Sammanfattning : Matematiken är en stor del av vårt vardagsliv. Matematikundervisningen är idag till stor del läroboksbaserad och abstrakt vilket inte bidrar till långsiktiga användbara kunskaper. LÄS MER