Sökning: "Means of Persuasion"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Means of Persuasion.

 1. 1. Davids kamp mot Goliat, En teoriutvecklande fallstudie av Nordvietnams luftförsvar mot USA under Operation Rolling Thunder.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Christian Bertilsson; [2021]
  Nyckelord :SPOT-anfall; Rolling Thunder; Luftstridskrafter; Flygstridskrafter; Asymmetri.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 1999 Shaun Clarke presented a theory called SPOT-bombing. SPOT means Strategic Persuasion Oriented Targeting, it’s an offensive denial strategy for small states use of airpower. The theory is how they can use limited resources and forces, to go for the enemy´s supreme leadership and change their mind about how they wag the war. LÄS MER

 2. 2. Detta är en annons

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Per Wendel; Jesper Lundstedt; [2021]
  Nyckelord :Native advertising; Journalism; Bonnier News Brand Studio; Folkspel; Coca-Cola; McDonald’s; Amazon; Social Sciences;

  Sammanfattning : The experience of reading the news online has changed significantly for consumers in recent years. So-called native advertising has seen an increase which has resulted that the line between marketing and journalism has become blurred for a lot of people. LÄS MER

 3. 3. Should We Craft For Laughter? What 2000+ Ted Talks Might Tell Us About the Use of Humor in Rhetorical Public Speaking

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Christofer Ljunggren; Linn Samuelson; [2020]
  Nyckelord :Public Speaking; Humor; Rhetoric; TED Talks; Effect Measuring;

  Sammanfattning : The concept of persuasion is a puzzle. So is the concept of humor. LÄS MER

 4. 4. Rhetoric of Two Inaugural Speeches : An Analysis of Rhetoric Types and Features in American Inaugural Speeches

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Christopher Gajaweera; [2020]
  Nyckelord :Abstract; Anti-intellectual; Aristotle; Assertive; Conversational; Democratic; Linguistics; Persuasion.;

  Sammanfattning : This paper will study the use of rhetoric types and features in two inaugural speeches, the possibility if categorizing each speech as one rhetoric type, which speech uses Aristotle’s three means of persuasion better and the methods applicability in categorizing the speeches under the “plebiscitary period’s” four qualities. The two speeches that were used are Donald J. LÄS MER

 5. 5. Utvecklingen utav social manipulering : En kartläggande granskning av säkerhetsåtgärder 2008 kontra 2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Stina Johansson; [2019]
  Nyckelord :Social engineering; social engineering attack; social engineering technique; security measure; information security; Social manipulering; social manipuleringsattack; social manipuleringsteknik; säkerhetsåtgärd; informationssäkerhet;

  Sammanfattning : Sociala manipulatörer besitter förmågan att använda social interaktion som medel för att övertyga en individ eller organisation till samtycke för en specifik förfrågan. Syftet är att uppnå ett mål i form av exempelvis ekonomisk vinning, obehörig åtkomst eller serviceavbrott. LÄS MER