Sökning: "Means-end chain"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Means-end chain.

 1. 1. The User Value of Speech Recognition at Home

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Maria Blomberg; Albert Johansson; [2018]
  Nyckelord :Speech Recognition; Means-End Chain; User Value; Smart Home; Voice Control; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Humans have interacted using speech for thousands of years. Since the middle of last century, humans have been able to interact with computers using speech. Recent investments in speech recognition have resulted in the technology making its way into the homes of mainstream consumers. LÄS MER

 2. 2. The change in buying behavior after becoming a mother : In the aspect of ecological food

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Danny Andersson; Miran Futic; Fredrik Magnusson; [2010]
  Nyckelord :Ecological food; buying behavior; consumer decision-making; Ekologisk mat; köpbeteende; konsumentens beslutsprocess;

  Sammanfattning : Background for study:The ecological trend has grown in the latest years, and earlier studies has shown that women are most likely to buy ecological food. However, becoming a mother comes with new expenses connected with the baby. LÄS MER

 3. 3. Push-pull’s factors influencing exchange student’s destination choice for study abroad : A case study of the students at JIBS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Mai-Thuy-Tien Vo; Rafia Muntasira; Ming-ming Jiang; [2009]
  Nyckelord :push-pull factors; internationalisation; means-end chain; exchange students;

  Sammanfattning : ‘Internationalisation of higher education’ is considered a significant issue in many countries.One effective way to achieve internationalisation is by having an exchange study program. Thisis something which has been promoted by universities all around the globe. LÄS MER

 4. 4. Tiden är ute... : En marknadsundersökning för Ur & Penn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Björnskär; Linda Wiman; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problem: Klockbranschen är idag utsatt för stor konkurrens då tiden kan avläsas på ett eller annat sätt överallt, vilket gör att ett armbandsur inte längre är nödvändigt för att veta hur mycket klockan är. Ur & Penn försöker få armbandsur att uppfattas som en accessoar som varieras efter tillfälle. LÄS MER