Sökning: "MeasurLink"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet MeasurLink.

 1. 1. Implementering av digitalt mätsystem & statistisk processtyrning : Fallstudie på ett tillverkande SMF inom fordonsindustri

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Jesper Gans; Kenneth Ekström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fordonsindustrin är en av de industrier med höst standarder och lägst toleranser för fel. För att produktion ska kunna uppfylla de högt ställda kraven krävs det ett bra och effektivt system som snabbt återkopplar produktionen och förhindrar att den hamnar utom uppsatta styrgränser eller toleranser för artikeln. LÄS MER

 2. 2. Införande av digitalt mätsystem i tillverkande SME företag : MeasurLink

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Alexandra Kapsalis; Roy Khazzaka; [2020]
  Nyckelord :MeasurLink; quality assurance; digital implementation; measurement system; standardized working method; MeasurLink; kvalitetssäkring; digital implementation; mätsystem; standardiserat arbetssätt;

  Sammanfattning : Kvaliteten på produkterna som tillverkas av SME företag har hög betydelse för deras konkurrenskraft. Att kunna producera skräddarsydda artiklar med hög kvalitet samt kunna leverera i tid och enligt specifikation är några av de vanligaste krav stora företag ställer som kunder. LÄS MER