Sökning: "Measured energy"

Visar resultat 1 - 5 av 696 uppsatser innehållade orden Measured energy.

 1. 1. Språkförskolan : En jämförelse mellan CAV- och VAV-system

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mattias Lundberg; [2019]
  Nyckelord :IDA ICE; ventilation; energi; simulering; byggnad; förskola; AutoCAD; Tyréns; språkförskolan;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks lönsamheten och energibesparingen av att byta ut befintligt CAV-system mot ett VAV-system i Språkförskolan som är belägen i Umeå på Marielund/Olofsdal området. Projektet utförs i samarbete med Tyréns i Umeå som är ett konsultföretag och ett av de ledande företagen inom samhällsbyggnad i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Förbättrad Slamavvattning : En analys av polymerdoseringens påverkan på sluttorrhalten

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Joanna Björklund; [2019]
  Nyckelord :Vattenrening; akustisk spektroskopi; pappersbruk;

  Sammanfattning : Vatten som används av pappers- och massaindustrin måste renas och då bildas olika sorters slam. För avvattning av slam går det åt stora mängder kemikalier och processen är ofta kostsam. Dock är det en viktig process inom vattenreningen. LÄS MER

 3. 3. Implementation and characterization of Silicon detectors for studies on neutron-induced nuclear reactions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Leo Lehtilä; [2019]
  Nyckelord :Silicon detector; Silicon telescope; Ultra-thin silicon detector; Energy resolution; Radioactive source; Am-241; Cf-252; Fission Fragments; Alpha Particles;

  Sammanfattning : Energy resolution characteristics of silicon surface barrier detector signals amplified by different preamplifiers and spectroscopic amplifiers have been studied. The characterization has been done using alpha particles from an 241Am source and spontaneous fission fragments from two Cf sources. LÄS MER

 4. 4. Skillnaden mellan beräknad och uppmätt energianvändning i två olika kontorshus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Warid Mustafa; Hala Haidar Ghazi; [2019]
  Nyckelord :IDA ICE; Energianvändning; Uppvärmning; Komfortkyla; Fastighetsel; Kontorsbyggnader; BBR; Miljöbyggnad certifiering; Normalårskorrigering; Specifik energianvändning; Energiindexmetoden; Ventilationssystem; Verksamhetsenergi; Värmekapacitet; Köldbryggor; Transmissionsförluster; Energibehov; Värmegenomgångskoefficient;

  Sammanfattning : Idag finns det ett flertal krav och rekommendationer från myndigheter vilka syftar till att reglera och hålla nere energianvändningen i kontorsbyggnader. I Boverkets byggregler, BBR, finns vägledning till hur kraven kan uppfyllas. LÄS MER

 5. 5. Free cooling in data centers : Experimental test of direct airside economization with direct evaporative cooling

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Rickard Liikamaa; [2019]
  Nyckelord :Data center; free cooling; evaporative cooling;

  Sammanfattning : The backbone of the expanding Information and Communication Technology (ICT)-sector are data centers. In these, Information Technology (IT) equipment is housed which provides computational power for e.g. cloud computing and internet services. LÄS MER